Team Innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass, 20. juni hos Difi

Difi inviterte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en utvidet samling for Team innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass. Rundt 40 deltakere fra innkjøps-Norge deltok på samlingen. Arbeidet med fossilfri og deretter utslippsfri anleggsplass har pågått siden 2016 og er i 2019 i realiseringsfasen.

Publisert: 28. jun 2019, Sist endret: 09. Apr 2021

Samlingen 20. juni 2019 førte sammen to nettverk som har jobbet med henholdsvis utslippsfri anleggsplass og innovative anskaffelser gjennom flere år. På samlingen fikk vi høre Christian Eriksen, i Bellona innlede om samarbeidet som startet med Omsorgsbygg i Oslo kommune i spissen i 2016 og stegene som har ført oss til dagens realisering av utslippsfri anleggsplass i Oslo kommune. Bjørn Kummeneje, i Bymiljøetaten presenterte den nylige anskaffelsen av utslippsfri anleggsplass i forbindelse med bygging av ny fotgjengergate i Olav Vs gate. Guro Bøe Wensaas, i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune presenterte arbeidet med å innføre en hovedregel om utslippsfri anleggsmaskiner i Oslo kommune. Odd Olaf Schei og Johan Englund i Difi, presenterte grønne og innovative anskaffelsesverktøy. Hilde Sætertrø i Nasjonalt program for leverandørutvikling presenterte arbeidet med å ta fossilfri og utslippsfri anleggsplass ut i Europa. Deretter gjenomgikk Dominique Sellier i Difi en kort online undersøkelse gjennomført for å se på muligheter og barrierer knyttet til å gjennomføre utslippsfri anleggsplass. Helene Hoggen fra Difi var ordstyrer for samlingen. Avslutningsvis ga Oslo Havn oss en omvisning knyttet til elektrifisering.

Bilde av Christian Eriksen i Bellona i Difi juni 2019
 
 
Bilde av Bjørn Kummeneje i Bymiljøetaten i Difi juni 2019
 
 
Bilde av Guro Boe Wensaas fra UKE i Difi juni 2019
 
 
Bilde av Nils Olav Haukaas i Nasta hos Difi i juni 2019
 
 
Omvisning knytte til elektrifisering ved Oslo Havn juni 2019