Webinar om hvordan kommuner kan redusere bruk av plast

Miljødirektoratet arrangerer webinar om klimavennlige innkjøp 27. august. Som innledning vil Difi presentere sin veileder med tips og råd om hvordan kommuner kan redusere plastforbruket og Oslo og Fredrikstad kommuner vil dele erfaringer fra sine plastprosjekt.

Publisert: 19. aug 2019, Sist endret: 22. aug 2019

To av verdens største miljøproblemer – forsøplingen av verdenshavene og global oppvarming – har sitt utspring fra samme kilde: forbruk av fossil olje og gass. Plast og klima er to sider av samme sak. Vi spør hvordan kommunene, som store innkjøpere, kan bidra til å redusere plastbruken?

Webinaret passer blant annet for ansatte i innkjøpsavdelinger og for ansatte som jobber med klima- og miljøspørsmål.