Bli en sentral aktør i kompetanseløftet innen offentlige anskaffelse

Difi holder markedskonferanse 25. september for alle som tilbyr kurs innen offentlige anskaffelser.

Publisert: 04. sep 2019, Sist endret: 04. sep 2019
Logo sertifiseringsordning SOA
 
 

Bakgrunnen er stortingsmelding 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Der heter det i pkt. 13.5.2 at det skal videreføres en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser som erstatning for innkjøpskortet fra 2010. 

Kursleverandøren får en avgjørende rolle for å få til nødvendig kompetanseheving hos alle innkjøpere i offentlig sektor.

Statssekretær Magnus Thue i NFD åpner konferansen. Fagrådet for Sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser (SOA), Norsk Test og Difi orienterer om ordningen. I etterkant inviteres kursleverandører til én til én-dialog om sertifiseringsordningen med Difi og Norsk Test.

Meld deg på markedskonferanse om ny sertifiseringsordning

Kontakt