Difi har laget kategoristrategi for reiseområdet

De 190 virksomhetene i statlig sivil sektor reiser årlig for ca. 2,4 milliarder kroner. Statens innkjøpssenter ser at det er mulig å hente ut store gevinster når det gjelder kjøp av tjenestereiser.

Publisert: 03. sep 2019, Sist endret: 04. sep 2019

– Ved å prioritere riktige tiltak vil virksomhetene bidra til å redusere totale reisekostnader og miljøbelastning ved statens reiseaktiviteter, samt bidra til brukervennlige løsninger og sikre etterlevelse av relevante regler, sier prosjektleder for strategien, Margit B. Grønli i Difi.

Kategoristrategi for reiser gir en strategisk oversikt over de ulike tjenestene. Strategien inneholder en anbelfalt handlingsplan som angir prioriterte forbedringstiltak for å kunne redusere totale reisekostnader i staten og gi klima- og miljøgevinster.

Kategoristrategiens anbefalinger er gitt med bakgrunn i faktiske data og dialog med virksomhetene, leverandørmarkedet og andre aktører.

– Noen av de viktigste funnene i arbeidet med strategien har blitt avdekket gjennom bred involvering både av brukere, markedet og interesseorganisasjoner, sier Margit B. Grønli.

Les mer og last ned Kategoristrategi for reiseområdet