Skandinavisk samarbeidsprosjekt for å sikre utslippsfri anleggsdrift

Norske og svenske aktører går sammen for å stimulere til økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner. Difi er med på laget.

Publisert: 26. sep 2019, Sist endret: 26. sep 2019
Difi Cleancon utslippsfrie anleggsplasser
 
 

Cleancon (clean energy construction machinery) er et nytt prosjekt som tar sikte på å øke bruken av utslippsfrie kjøretøy og anleggsmaskiner i bygg- og anleggsprosjekter i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Dette skal bidra til å skape et skandinavisk marked for utslippsfrie løsninger i bygg- og anleggsbransjen og nye samarbeidsformer over landegrensene.

Under et kick-off møte i Lund i Sverige 9. og 10. september ble det diskutert hvordan kommunale anskaffelser og kompetanseøkning kan bidra til utslippsfrie løsninger. 

I prosjektet samarbeider kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm kommune, RISE (Research institutes of Sweden) med Akershus- og Østfold fylkeskommune, Lund- og Eslöv kommune i Sverige, sammen med flere virksomheter og næringslivsaktører som Volvo Construction Equipment og PowUnit. I prosjektet skal Difi bidra med kunnskap om relevante virkemidler for utslippsfri anleggsdrift. 

Norge ligger langt fram i løypa og har siden 2016 jobbet med fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Difi og LUP arrangerte et seminar om det pågående arbeidet 20. juni i år. 

– Det er viktig å styrke kompetanse om utslippsfrie anskaffelser hos de offentlige aktørene og samtidig stimulere til økt konkurranse på leverandørsiden. Det finnes allerede mye hjelp i Difis veiledning, kriterieveiviseren for miljø og tilhørende effektkalkulator, samt støtteordninger fra for eksempel Enova. Vårt mål er at verktøyene skal benyttes av flere, med tilpasninger til lokale markedsforhold. Dette vil bidra til å nå målet om utslippsfri anleggsdrift, sier seniorrådgiver Dominique Sellier fra Difi.  

I 2021 mot slutten av prosjektet skal det testes ut bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner på tre anleggsplasser. Det skal også etableres en regional samarbeidsarena for å synliggjøre markedspotensialet for entreprenørbransjen og lokal verdiskaping ved bruk av fornybar energi. Prosjektet er i regi av EUs Interreg-program for sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Kontakt