Standardformatet EHF fakturering 3.0 må benyttes fra nyttår

Alle offentlige virksomheter skal fra 2. april 2019 kunne motta standardformatet EHF fakturering 3.0. Etter 1. januar 2020 må også private virksomheter benytte standardformatet EHF fakturering 3.0 i PEPPOL-nettverket.

Publisert: 05. sep 2019, Sist endret: 05. sep 2019

Plikten offentlige virksomheter har til å benytte EHF fakturering 3.0 følger av forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Plikten øvrige brukere av EHF og PEPPOL BIS faktura har til å ta i bruk EHF fakturering 3.0 (og PEPPOL BIS Billing 3.0) følger av PEPPOL migreringsplan.

Spør din økonomisystemleverandør om du allerede sender og mottar EHF fakturering 3.0, eller når de planlegger å støtte den nye versjonen.

Det er viktig at virksomheter som benytter EHF- faktura tar i bruk EHF fakturering 3.0 så raskt som mulig, slik at virksomheten kan sende fakturaer på gyldig format også etter nyttår.

Mer informasjon om offentlige virksomheters forpliktelser finner du på lovdata og under Digitale anskaffelser i referansekatalogen.

Se PEPPOL migreringsplan for innføring av EHF fakturering 3.0/PEPPOL BIS Billing 3.0.

Lær mer på EHF-brukerforum 19. september.