Brexit: Har din virksomhet kontrakter som innebærer overføring av personopplysninger til Storbritannia?

Dersom en avtale mellom EU og Storbritannia ikke er på plass før 31.oktober 2019 vil Storbritannia ikke lenger være en medlemsstat i EU.

Publisert: 16. okt 2019, Sist endret: 16. okt 2019

Storbritannia vil i stedet regnes som et såkalt tredjeland. Dette betyr at oppdragsgivere må vurdere om det foreligger nødvendige garantier for tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvern. I Datatilsynets veileder får du mer informasjon om hva du kan gjøre for å forberede din virksomhet.

Storbritannias Information Commissioner`s Office (ICO) har utarbeidet et verktøy som skal sikre at virksomheter på britisk jord har gyldige overføringsavtaler etter en såkalt «Hard Brexit». Verktøyet hjelper deg finne gyldige avtaler man kan bruke. Blir du presentert EUs standardkontraktbestemmelser (Standard Contract Clauses, også kalt Model Contracts) kan du regne med at personvernreglenes krav til beskyttelsesnivå er oppfylt.

Kontakt