Difis arbeid med grønne anskaffelser styrkes med 5 millioner i statsbudsjettet

I statsbudsjettet 2020 går regjeringen inn for å styrke Difi med 5 millioner kroner i året til arbeidet med grønne offentlige innkjøp.

Publisert: 08. okt 2019, Sist endret: 08. okt 2019

Midlene skal gå til arbeidet med en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon. Handlingsplanen er forankret i stortingsmeldingen om smartere innkjøp. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen uttaler at offentlige innkjøp skal brukes mer aktivt for å nå målene vi har satt oss i klima- og miljøpolitikken. Derfor har han satt i gang arbeidet med en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige anskaffelser i offentlige virksomheter.

Se saken på Regjeringen.no