eBevis forenkler offentlige anbudsprosesser

Med eBevis i konkurransegjennomøringsverktøyet (KGV) kan du selv hente inn dokumentasjon på kvalifikasjonskrav med et enkelt tastetrykk.

Publisert: 07. okt 2019, Sist endret: 09. okt 2019

eBevis ble etablert i april i år for å forenkle offentlige anbudsprosesser, både for innkjøpere og leverandører. eBevis er ikke et register i seg selv, men mer som en portal som kan knyttes til ulike registre.

Med eBevis får innkjøperne tilgang til følgende opplysninger:

  • Restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
  • Informasjon om konkurs fra Konkursregisteret
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Leverandørens regnskap fra de siste årene

Hvordan eBevis fungerer

eBevis gir oppdragsgiver tilgang til opplysninger om en leverandør direkte gjennom KGV-verktøyet etter at leverandør har gitt tillatelse i Altinn. Dette gjør at hele anbudsprosessen går raskere. Oppdragsgiver kan kontrollere dokumentasjonen direkte i sitt KGV-verktøy.

Viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

I Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet er eBevis listet opp som ett av flere tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Ved å hente inn dokumentasjonen rett fra kilden i sanntid, sikrer du at dokumentasjonen er korrekt og oppdatert. Slik blir eBevis et viktig bidrag til å hjelpe seriøse leverandører og unngå juks og kriminalitet i en anskaffelse, sier seniorrådgiver Hilde Kjølset i Difi.

Særlig i kontraktsperioden vil eBevis ha en god effekt. Oppfølging av leverandører underveis i kontrakten blir mindre tidkrevende fordi kontroll av dokumentasjon kan gjøres automatisert.

Det er viktig at du som innkjøper selv tar initiativ til å få eBevis

Per i dag er det kun Mercell som tilbyr eBevis til sine kunder, men vi vet at flere KGV-leverandører vil følge etter.

–  Kontakt din leverandør i dag og be dem legge inn ordningen i ditt anskaffelsesverktøy, slik at flere kommer i gang, sier Hilde Kjølset.

Samarbeid på tvers

eBevis er et resultat av godt samarbeid mellom Difi, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Dette er et eksempel på hvordan nyvinninger og deling av data fører til fordeler for mange.

Difi anbefaler alle offentlige innkjøpere å ta i bruk eBevis, både for sin egen del, for å bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og for å få et mer moderne og digitalt Norge.

Kontakt