Gi innspill på Difis miljøkriterier for anleggsanskaffelser

Difi har utviklet et forslag til miljøkriterier for anlegg og inviterer interessenter innen anleggsbransjen til å komme med innspill. Fristen er 1. november.

Publisert: 14. okt 2019, Sist endret: 31. okt 2019

Difi har utviklet et forslag til miljøkriterier for anlegg og inviterer interessenter innen anleggsbransjen til å komme med innspill.

Vi ønsker særlig tilbakemeldinger på om leverandører og produsenter opplever at de kan oppfylle og dokumentere kravene på en rimelig måte, og om oppdragsgivere og miljørådgivere synes kravene og kriteriene er relevante og enkle å bruke. 

Nye krav og kriterier har blitt utviklet i samarbeid med en rådgivende ekspertgruppe bestående av innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner og fageksperter. Kriteriesettet inkluderer kravspesifikasjoner, tildelingskriterium, kontraktsvilkår og kvalifikasjonskrav.

Kravene gjelder for prosjektering og totalentreprise for anleggsanskaffelser og tar for seg temaer som:

  • Materialer
  • Naturmiljø
  • Rigg og drift
  • Massehåndtering
  • Miljøledelse

Difi ber om innspill til kriteriesettet

Innspill til veiledningen sendes til: postmottak@difi.nomerk med sak 19/01196 - miljøkriterier for anlegg , med kopi til EllenKristoffersen.Ramsnes@difi.no

Det er mulig å kommentere på hele eller deler av dokumentet. Under enkelte områder stiller vi spesifikke spørsmål som vi ønsker svar på.

Frist for å gi innspill er 1.november kl.15:00

Ferdigstilte krav og kriterier publiseres i Difis kriterieveiviser. Der ligger det allerede miljøspesifikasjoner for anskaffelse av bygg, transport, IT-utstyr, avfallsinnsamling og mat- og måltidstjenester.

På forhånd tusen takk for samarbeidet!