Resultatene fra Difis og NKFs BAE-undersøkelse er klare

I vår gjennomførte Difi og Norsk kommunalteknisk forening en større spørreundersøkelse blant offentlige byggherrer. Nå er resultatene klare.

Publisert: 07. okt 2019, Sist endret: 08. okt 2019

Undersøkelsen kartlegger en rekke områder som organisering og samarbeid i anskaffelsene, utfordringsbilde, kompetanse, måloppnåelse i prosjektene med mer. 

Se hva bygg.no skriver om undersøkelsen.  

61 byggherrer deltok og 51 av disse representerer kommuner. Blant funnene finner man at miljø, innovasjon og leverandørsamarbeid er områdene hvor kompetanse er minst tilgjengelig. Digitalisering, ressursbehov, innovasjon og miljø er blant temaene som hyppigst nevnes som de største utfordringene i årene som kommer. Undersøkelsen gir viktige innspill til hvordan NKF og Difi skal prioritere og legge opp sin veiledning for offentlige oppdragsgivere i årene som kommer.

Her finner du rapporten i sin helhet.