Gi innspill til handlingsplan for grønne og innovative anskaffelser

Som et ledd i oppstart av arbeidet med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser inviterer Difi til innspillmøte 2. desember. Der kan du gi innspill og høre Klima- og miljøminister Ola Elvestuen som vil åpne møtet.

Publisert: 08. nov 2019, Sist endret: 08. nov 2019

I stortingsmeldingen om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen ville komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Difi ha ansvar for handlingsplanen, som vil utarbeides i samarbeide med Miljødirektoratet.

Startskudd for arbeidet går 2. desember. Difi vil også invitere til regionale innspillmøter så vel som skriftlige innspill.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen transport, lav- og nullutslippsløsninger, bygg og anlegg, sirkulær økonomi, plast, mat og matsvinn samt miljøgifter.

Les mer og meld deg på Difis innspillsmøte.