NKF fremmer bruken av miljøkriterier

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem. I kriteriene viser de til Difis miljøkriterier.

Publisert: 28. nov 2019, Sist endret: 29. nov 2019

–Difi har lagt ned mye arbeid i miljøkriteriene. Det er derfor flott å se at miljøkriteriene nå blir bruktogså av NKF, sier seniorrådgiver Hans Olaf Delviken i Difi.

NKF har fra 2016 jobbet med kravspesifikasjoner for kommunale boliger, skoler, sykehjem og barnehager. Målet med arbeidet har vært å lage maler som tar høyde for myndighetenes krav og skal være med å gjøre kravene likere på tvers av kommunegrensene.

Se også:

Kobling mellom Difis miljøkriterier og NKFs kravspesifikasjoner på NKFs nettsider

Kriterieveiviseren for bærekraftige innkjøp