Ny byggeprosess på anskaffelser.no

Difi har lansert ny veiledning for BAE-anskaffelser basert på Bygg21s fasenorm.

Publisert: 13. nov 2019, Sist endret: 18. Mar 2020

Målet er en mer fleksibel og bedre beskrivelse av prosessen for anskaffelser av bygg eller anlegg med flere kjente bransjebegreper. Den nye veiledningen er blant annet bedre tilpasset ulike valg av gjennomføringsmodell.  

Bygg21s fasenorm gir felles bransjebegreper og faseinndeling i byggeprosjekter. Dette styrker vårt mål om en god prosess for å anskaffe bygg eller anlegg. Ikke alle fasene i «Neste steg» er tatt med, da hovedfokuset i Difis veiledning er anskaffelsesprosessen.  

Den nye veiledningen har også tydeligere beskrivelser av roller og ansvar gjennom hele anskaffelsesprosessen, samt at tema som LCC, gjennomføringsmodeller og kjøp av ekstern prosjektledelse er flyttet inn i prosessen. Dette har vi gjort fordi brukerstatistikk viser at flere bruker «byggeprosessen» enn informasjonssidene som kilde til veiledning. Vi flytter dermed veiledningen dit den hører hjemme i prosessen, i stedet for på egne temasider.  

Den nye veiledningen har vært prøvd ut internt og eksternt, blant annet gjennom observerende brukertesting.

Gi innspill

Neste år vil vi fortsette arbeidet, med vekt på å gjøre innholdet bedre. Dette betyr flere verktøy og mer praktisk rettet veiledning. Vi inviterer alle til å gi oss innspill både på omleggingen av byggeprosessen og innholdsmessig på BAE-veiledningen. 

Send e-post til post@digdir.no merket Ny BAE-prosess.

Bruk også kommentarskjemaene i bunnen på hver av nettsidene på anskaffelser.no. Send oss gjerne innspill til maler og eksempler som kan inspirere andre eller som bidrar til å forenkle. 

Den nye byggeprosessen finner du her.