Digitaliseringsdirektoratets databehandleravtale er klar til bruk!

Høsten 2019 ble utkastet til Databehandleravtale med bilag lagt ut for innspill. Disse innspillene er nå gjennomgått og bearbeidet, og Databehandleravtalen med bilag er klar til bruk.

Publisert: 10. Jan 2020, Sist endret: 23. sep 2020

Digitaliseringsdirektoratet standardavtale dekker personvernforordningens (GDPR) minimumskrav.  Avtalen har samme struktur som Statens standardavtaler (SSA) med en generell avtaletekst og et bilagssett som fylles ut i hvert enkelt tilfelle. 

– Vi har hatt som mål å lage en databehandleravtale som er enkel å bruke og som passer bra sammen med SSA-ene. Den er primært beregnet på forholdsvis enkle databehandleroppdrag, sier kst. seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen i Digitaliseringsdirektoratet.

Det er viktig å påpeke at denne databehandleravtalen uansett oppdrag, må basere seg på en risikovurdering i forhold til de opplysninger som skal behandles. 

Databehandleravtale og sjekkliste

Når må man inngå en databehandleravtale?

Hvem er Databehandler og hvem er behandlingsansvarlig?