Nytt verktøy skal gjøre det enkelt å velge prosedyre

Digitaliseringsdirektoratet har lansert et verktøy som skal gjøre det enkelt å velge anskaffelsesprosedyre.

Publisert: 23. Jan 2020, Sist endret: 10. sep 2020

Du kan velge mellom mange forskjellige anskaffelsesprosedyrer, avhengig av hva du skal anskaffe og anskaffelsens verdi. Basert på hva du svarer om prosjektet ditt, gir den nye prosedyrevelgeren forslag til hvilken anskaffelsesprosedyre eller -metode som kan være egnet.

Prosedyrevelgeren er nå klar i en første versjon.  

Verktøyet er utviklet på bakgrunn av at flere innkjøpere har etterspurt en oversikt over fordeler og ulemper ved de ulike anskaffelsesprosedyrene. Difi gjennomførte i 2019 en workshop med ulike innkjøpere for å finne ut mer om behovet.

– I workshopen sa noen at «vi bruker anbudskonkurranse, fordi det har vi alltid gjort» eller «jeg bruker anbudskonkurranse fordi det er for mye risiko forbundet med de andre prosedyrene». Det illustrerer at vurderinger knyttet til valg av anskaffelsesprosedyre ikke alltid handler om hva er behovet og hvordan vi kan få løst det på best mulig måte, sier seniorrådgiver Kjersti Berg i Digitaliseringsdirektoratet.

Resultatet har blitt et verktøy som passer for de som ikke har så mye erfaring med alle de ulike anskaffelsesprosedyrene. Verktøyet kan derfor også passe i opplæring – der eksempelvis de mer drevne kan bruke prosedyrevelgeren når de skal lære opp de nye.  

– Send oss gjerne dine innspill og erfaringer med å  bruke prosedyrevelgeren. Det hjelper oss med å utvikle verktøyet videre, sier Kjersti Berg.