Ti norske BVP-eksperter har tatt eksamen

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Dette vil styrke kommende prosjekter som gjennomføres med BVP.

Publisert: 29. Jan 2020, Sist endret: 29. Jan 2020

– Med flere A-sertifiserte, øker spisskompetansen på BVP i Norge og legger grunnlag for et senere kurstilbud på norsk. Det er viktig med mer kompetanse på BVP for videre bruk av metoden i Norge, sier fungerende prosjektleder for BVP-pilotprosjektet Magne Hareide i Digitaliseringsdirektoratet.

Se hva bygg.no skriver

Siden 2016 har Digitaliseringsdirektoratet gjennomført et pilotprosjekt for utprøving av BVP. Flere enn 10 norske offentlige byggherrer bruker metoden med gode resultater.

Rælingen kommune er en av pilotene som tester ut metoden. De har sendt tre ansatte på det første norske A-kurset og bruker Best Value på nye Fjerdingby skole. Prosjektansvarlig i utbyggingsenheten Per Hellevik Carlsson, prosjektleder Nils Øyvind Bø og assistent Lin Zhou har gjennomført fem kurssamlinger fra februar til desember.

– Det har vært et lærerikt, krevende og utviklende kurs. Med flinke kursholdere og deltakere både fra leverandør og oppdragsgiversiden har vi hatt gode diskusjoner om hvordan vi kan løse ulike dilemmaer i alle faser av prosjektet, sier Nils Øyvind Bø. 

Jeroen Van Rijt fra Best Value group og Susan Van Hes fra Best Value Europe har etablert et samarbeid for å lage A-kurset på engelsk for det norske markedet. Susan mener at det å avdekke risiko så tidlig som mulig er en av de viktigste fordelene ved å bruke Best Value. Andre gevinster er færre konflikter og færre endringsmeldinger.

Med gode erfaringer fra dette første kurset tilbyr nederlenderne et nytt A-kurs som begynner i april 2020. Kurset består av fem fulle kursdager på Gardemoen. Mer informasjon og påmelding til kurset.

Mer informasjon om BVP

Kandidatene som har fullført dette første BVP-kurset er:

  • Bjørn Børseth, Olga Wilhelmsen and Ruben Ramsland fra Nye Veier
  • Nils Øyvind Bø, Per Hellevik Carlsson and Lin Zhou fra Rælingen kommune
  • Michael Øvrebø, Karin Harnæs og Marimette Rynning fra Hæhre entreprenør
  • Tom Erik Carstensen fra COWI.

Kontakt