Bygg og anlegg: Gi innspill til skjemaer for evaluering av leveransen

Dagens PDF-skjema for evaluering av leveransen for arkitekt og rådgiver og entreprise blir nå erstattet av elektroniske skjemaer i Microsoft Forms. Vi ønsker dine innspill til hvordan innholdet kan bli best mulig.

Publisert: 06. Feb 2020, Sist endret: 28. Feb 2020

Skjemaet er et kontraktsoppfølgings- og evalueringsverktøy til bruk for kontraktsforvalter og/eller prosjektleder på både oppdragsgiver- leverandørsiden. Skjemaet hjelper deg med å:

  1. Vurdere om leveransen er i tråd med tilbudet
  2. Bedre dialogen med leverandør i gjennomføring
  3. Bidra til økt læring hos begge parter og forbedrede anskaffelsesprosesser
  4. Dokumentere erfaringer til senere anskaffelser

Skjemaet er utviklet i Microsoft Forms i påvente av at hele anskaffelsesprosessen blir digital i 2024. Det er samtidig utviklet skjemaer for tjeneste- og vareleveranser som ble lansert 5. februar.

Skjemaet vil være et hjelpemiddel for de som ikke har andre verktøy for strategisk oppfølging av kontraktene sine.

Fordeler med det nye skjemaet

Med omlegging til Microsoft Forms blir skjemaet mer fleksibelt: Innholdet er nå tilpasset:

  • rollen/aktøren som fyller ut skjemaet
  • tidspunktet i leveransen du fyller ut skjemaet
  • basert på informasjonen du gir underveis i skjemaet

Du kan også bruke skjemaet som et grunnlag for å tilpasse behovene i virksomheten din. Skjemaet vil også gjøre det enklere å følge opp evalueringene.

Oppdateringen er gjort i samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening (NKF).

Digitaliseringsdirektoratet ønsker innspill

Frist for innspill er 9. mars 2020. Du kan gi innspill på en av to måter:

  1. Gi dine kommentarer i wordversjonene av evalueringskjemaene med spor endringer og send innspillene til post@digdir.no. Merk eposten «Skjema for evaluering av leveransen BAE - innspill».
  2. Benytt deg av Microsoft Forms skjemaet (den valgte tekniske løsningen) og gi kommentarene direkte i skjemaets kommentarfelter. Husk å trykke på «send» på slutten.

Du finner både de nye og de gamle skjemaene under Evaluering av leveransen

Tenger du mer veiledning i hvordan du bruker skjemaene i Forms kan du se framgangsmåten på verktøysiden for skjemaene for tjeneste- og vareleveranser.