EØS-terskelverdiene er endret

EØS-terskelverdiene justeres hvert andre år. Justerte terskelverdier trådte i kraft 12. februar.

Publisert: 26. Feb 2020, Sist endret: 26. Feb 2020

Justeringen medfører en liten økning for noen av terskelverdiene:

  • For vare og tjenestekontrakter økes EØS-terskelverdien fra 2,0 mill. kr til 2,05 mill.kr for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser
  • For bygge- og anleggskontrakter økes EØS-terskelverdien fra 51 mill. kr til 51,5 mill.kr.
  • For kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester økes EØS-terskelverdien fra 6,95 mill.kr til 7,2 mill. kr

Du finner forskriftsendringen på lovdata.no.