Nytt verktøy for kontraktsoppfølging

Digitaliseringsdirektoratet lanserte onsdag 5. februar et elektronisk verktøy for oppfølging av vare- og tjenestekontrakter. – Verktøyet skal bidra til å styrke dialogen mellom partene under oppfølgingen av en kontrakt, sier konstituert seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen.

Publisert: 05. Feb 2020, Sist endret: 07. Feb 2020

Det nye verktøyet skal hjelpe virksomhetene med å samle inn store mengder informasjon. Verktøyet gir elektronisk støtte slik at det er mulig å følge opp kontraktene, og få oversikt på status og hva virksomheten bør følge opp.

Difis modenhetsundersøkelse fra 2018 viste at bare 26 prosent av de spurte mener at de har tilstrekkelig tid til å følge opp sine kontrakter og leverandører på en god måte.

– Dette tallet er urovekkende. Dialog mellom oppdragsgiver og leverandør er grunnleggende for god kontraktsoppfølging. Verktøyet er utviklet for å kunne bedre dialogen mellom oppdragsgiver og leverandør. Dette forutsetter at oppdragsgiver setter av ressurser for å ta i bruk verktøyet. Bruken av verktøyet kan bidra til å synliggjøre for ledelsen hvilke ressurser som kan spares og hvilke gevinster som kan realiseres, sier Anne Cathrine Jacobsen.

Verktøyet er et elektronisk skjema i Microsoft Forms som er utviklet i påvente av at anskaffelsesprosessen skal bli heldigital i 2024. Skjemaene må lagres manuelt i arkivfunksjonen. Data i skjemaene kan ikke overføres digitalt fra et skjema til et annet.

Både statlige og kommunale virksomheter og interesseorganisasjoner har vært med på å teste ut det nye verktøyet som fritt kan lastes ned og brukes på alle plattformer, inklusive mobil. Ved å tilpasse malen til den aktuelle kontrakten, får virksomheten en god oversikt over nødvendig informasjon og hva som bør følges opp.  

Verktøy for kontraktsoppfølging og evaluering av leveransen for varer og tjenester.