Anskaffelsesakademiet har fått nettside

Anskaffelsesakademiet ble opprettet for å styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. Den nye nettsiden retter seg både mot studenter, offentlige virksomheter og universitets- og høyskolesektoren.

Publisert: 16. Apr 2020, Sist endret: 23. jun 2020

Se anskaffelsesakademiet.no.

Digitaliseringsdirektoratet har vært prosessdriver i etableringen av Anskaffelsesakademiet. Nå er direktoratets rolle å være medlem av styret. I tillegg skal Digitaliseringsdirektoratet være rådgiver og bidragsyter med kvalitetssikring av faglig innhold, koordinere og formidle brukerbehov samt gjøre empirisk datamateriale for forskningsformål tilgjengelig. 

– Avhengig av ressurssituasjon vil Digdir også påta seg oppdrag som foreleser, sier fagdirektør Barbro Bottheim i Digitaliseringsdirektoratet.

Anskaffelsesakademiet er et frivillig samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde (HiM) i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, NHO, KS, LO, Virke og Sykehusinnkjøp.