Ny veiledning for BVP-prosjekter

Digitaliseringsdirektoratet har publisert ny veiledning om Best Value Procurement på nett (BVP). Veiledningen hjelper deg igjennom ulike faser av et prosjekt gjennomført med Best Value metoden.

Publisert: 28. Apr 2020, Sist endret: 28. Apr 2020

Vi veileder deg fra hvordan komme i gang med et BVP-prosjekt til gjennomføringen av bygge- eller anleggsarbeidene. Veiledningen vil etter hvert suppleres med verktøy og maler til bruk i BVP-prosjekter.

Veileder i prestasjonsinnkjøp (BVP)

BVP er en metode for anskaffelse og prosjektstyring som er spesielt velegnet for prosjekter med kompliserte grensesnitt og høy risiko. Dette skal gi en effektiv anskaffelse med mindre ressursbruk for alle parter og mest mulig kvalitet for pengene.

BVP kan brukes på flere anskaffelser enn bygg- og anlegg. Kjøp av konsulenttjenester og it-anskaffelser vil også være godt egnet for BVP.

BVP-metoden i korte trekk

 • Kortfattet funksjonsbasert kravspesifikasjon med tydelige prosjektmålsetninger utlyst med makspris eller budsjettpris
 • Leverandørene leverer et seks-siders tilbud med:
  • Dokumentasjon på leverandørens evne til å levere på prosjektmålsetningene
  • Identifisering av og forslag til håndtering av oppdragsgivers risiko
  • Nøkkelressursers kompetanse
  • Tilleggsverdier som bidrar til å oppnå oppdragsgivers prosjektmålsetninger
  • Pris innenfor makspris eller basert på budsjettpris
 • Intervjuer med leverandørens nøkkelpersoner i gjennomføring av prosjektet
 • Kontraktstildeling og påfølgende konkretiseringsfase før kontraktsignering
 • Under gjennomføringen styrer leverandøren på prestasjonsmålsetningene og håndtering av oppdragsgivers risiko gjennom ukentlige rapporter som de blir evaluerte på.

Veilederen er et resultat av et pilotprosjekt Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) startet i 2016 for BVP innen bygg- og anleggsanskaffelser. Erfaringene fra pilotprosjektet har vært viktig i utarbeidelsen av veiledningen.

Ved interesse for BVP eller pilotprosjektet ta kontakt med konstituert prosjektleder Magne Hareide.

Kontakt