Veiledning om beste praksis i offentlige anskaffelser etter korona-pandemien

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en overordnet veiledning som gir generelle anskaffelsesfaglige råd, i tillegg til å ta opp konkrete problemstillinger og eksempler fra bygg- og anleggsbransjen som er spesielt utsatt etter Korona-pandemien.

Publisert: 02. Apr 2020, Sist endret: 02. Apr 2020

– Veilederen har som mål å hjelpe offentlige oppdragsgivere til å få til gode anskaffelser og anskaffelseprosesser i den spesielle tiden vi er inne i nå. Veilederen gir også råd om hvordan aktuelle problemstillinger i allerede inngåtte kontrakter og kunngjorte konkurranser kan løses, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Digitaliseringsdirektoratet.

Veilederen inneholder også mye generell veiledning relevant for alle typer anskaffelser. Eksempler og beskrivelser av kontraktsstandarder er hentet fra bygg- og anleggsanskaffelser. Veilederen vil senere bli utvidet til også å omhandle vare- og tjenestekontrakter.

– Vi takker for inspirasjon og gode forslag fra forskjellige hold underveis i arbeidet, og i veilederen har vi har lenket til andre nettsteder som har vært til inspirasjon og nytte i dette arbeidet. Vi vil gjerne motta spørsmål og tips som kan bidra til å supplere veiledningen, sier Strømsnes.

Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

Spørsmål om håndtering av koronaviruset