Husk å svare på Digitaliseringsdirektoratets store anskaffelsesundersøkelse

15. mai er siste frist for å svare på modenhetsundersøkelsen for offentlige anskaffelser. Undersøkelsen sendes ut annethvert år for å dokumentere virksomhetens status på anskaffelsesområdet.

Publisert: 07. Mai 2020, Sist endret: 08. Mai 2020

Alle offentlige virksomheter skal ha blitt tilsendt undersøkelsen. Hvis din virksomhet ikke har fått tilsendt undersøkelsen, kontakt malin.elisabeth.tvedt.hogstad@digdir.no så snart som mulig.

– Mange har allerede svart og det er vi glade for. Vi trenger uansett så mange svar som mulig og nå haster det med å sende inn svarene, sier sekjonssjef Anna Katrine Asprem Hvardal

Undersøkelsen er den største kartleggingen av sitt slag, og den gir et viktig kunnskapsgrunnlag for å identifisere utvikling over tid, områder med mulighet for forbedring og for innretting av effektive tiltak.

Modenhetsundersøkelsen omfatter styring og ledelse, samarbeid og prosess, kompetanse og kapasitet, digitalisering, klima og miljø, samt innovasjon. Virksomhetene som svarer på undersøkelsen får tilgang til egne resultater på disse dimensjonene sammenlignet med andre tilsvarende virksomheter.

– Denne sammenligningen er for mange virksomheter et nyttig utgangspunkt for egenutvikling, sier Hvardal.