Lær kontraktsoppfølging i praksis

Gjennom fire piloter vil Digitaliseringsdirektoratet vise deg hvordan du kan følge opp kontrakter. Pilotene er Nordre Follo, Viken, Kystverket og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Publisert: 25. Mai 2020, Sist endret: 01. jun 2020

Digdir starter prosjektet «Arbeidslivskriminalitet og kontraktsoppfølging gjennom ledelsesforankring» med webinar 4. juni hvor representanter for pilotene deltar i en panelsamtale med Digitaliseringsdirektoratet.

En forsker fra Høyskolen Kristiania kommer også for å fortelle om forskningen han og kollegaer gjør på kontraktsoppfølging. 

Temaene som behandles gjennom pilotene er utfordringer og muligheter ved kontraktsoppfølgingssystemer, organisering, arbeidslivskriminaliet, rapportering til ledelsen og gevinster du kan oppnå gjennom kontraktsoppfølgingsfasen.

– Vi legger ut informasjon og beskrivelse av pilotene og prosjektet på anskaffelser.no. Vi vil også holde flere webinarer underveis i piloteringen, samt gjøre kvartalsvise oppdateringer på anskaffelser.no og LinkedIn, sier seniorrådgiver Fredrik R.Y. Mortensen i Digitaliseringsdiretoratet.

Webinarer