Anskaffe gravemaskintjenester med store utslippskutt

Tidlig dialog med nettleverandørene er viktig for å bidra til store utslippskutt fra maskiner på byggeplasser. Det er en av konklusjonene i pilotprosjektet Zero Emission Digger (ZED), der Digitaliseringsdirektoratet har deltatt.

Publisert: 19. jun 2020, Sist endret: 22. jun 2020

– Ikke alle områder har like stor nettkapasitet. Offentlige innkjøpere som vil etterspørre elektriske maskiner, må derfor ha tidlig dialog med blant annet nettleverandørene for å gjøre det mulig å få nok strøm til å forsyne de elektriske maskinene, sier Dominique Sellier i Digitaliseringsdirektoratet.

Entreprenøren er ansvarlig for planlegging og organisering av byggeplassen, og har ofte egen maskinpark. Kompetent personale må være til stede ved oppstart og drift av bygge- og anleggsplassen.

– Det er derfor viktig å inkludere hele leverandørkjeden i den tidlige dialogen, og å stille krav til markedet som de kan levere på i konkurransen, sier Sellier.

Han viser også til miljøkriteriene Digitaliseringsdirektoratet har laget for bygg, der direktoratet veileder om hva som er viktig for å legge til rette for utslippsfrie maskiner.

ZED-prosjektet har fått støtte fra Enova og hadde som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Resultatene viser 84-94 % reduksjon i klimagasser fra ombygging av en 17,5 t diesel til en 17,5 t elektrisk gravemaskin, avhengig av hvordan strøm vektes med CO-2 utslipp. Du kan lese mer om erfaringene på Bygg.no.

Se også Sintef-rapporten «Nullutslippsgravemaskin - læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner» skrevet av Nasta, Skanska, Oslo kommune og Digitaliseringsdirektoratet.

Deldette

Kontakt