Forhåndsvarsel: 10. juli 2020 legges SSA-SKY ut på høring

SSA-SKY skal dekke mer komplekse skyanskaffelser. Vi legger ut dokumentasjon og inviterer til høring 10. juli. Høringsfristen er 10. september 2020.

Publisert: 24. jun 2020, Sist endret: 24. jun 2020

– Det har vært stor interesse og engasjement fra referansegruppen og vi håper høringen vil gi oss minst like mange gode innspill, sier konstituert seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen i Digdir.

SSA-SKY skal dekke et lenge etterspurt behov for å regulere mer komplekse skyanskaffelser enn SSA-L tar høyde for. 

Fra 10. juli vil du finne høringsdokumentene og kunne følge fremdriften på ny SSA-SKY avtale her.