Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar

Statens innkjøpssenter har inngått ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter. De to reisebyråene deler virksomhetene mellom seg.

Publisert: 18. jun 2020, Sist endret: 18. jun 2020
mennesker som signerer

På bildet er kontrakter akkurat inngått og de involverte poserer i behørig avstand i tråd med smittevernsreglene. Fra venstre: Kjetil Østgård, Per Arne Villadsen (Berg-Hansen), Gunnar Gunnarsen (Berg-Hansen), Carl Barth (Egencia), Junaid Aftab, Steffen Sutorius, Margit Bersvendsen Grønli, Carl Moltzau (Egencia), Barbro Bottheim.

 

En av leverandørene som ikke nådde opp i konkurransen begjærte midlertidig forføyning. Se Rettens kjennelse.

- Vi er tilfreds med at retten er enig med oss i at anskaffelsen er gjennomført etter reglene, sier avdelingsdirektør Kjetil Østgård i Digdir.

Han forteller videre at rettsaken ble utsatt på grunn av Covid-19, og at det har vært en lang periode å vente på rettens avklaring. Særlig for alle virksomhetene som har ventet på denne avtalen beklager vi at prosessen har dratt ut i tid og skapt usikkerhet.

Margit Bersvendsen Grønli er ansvarlig for kategoristrategien for reiser på Statens innkjøpssenter. Hun ser nå framover mot videre realisering av strategien. Hun forteller at inngåelse av statlige fellesavtaler på reisebyråtjenester er et viktig ledd i en større prosess der reisebyrået vil være en nødvendig infrastruktur som skal legge til rette for at strategien kan iverksettes og etterleves.

Leverandørene vil være strategiske partnere som aktivt skal bidra til økt avtalelojalitet, samt administrativ støtte knyttet til policystyring, herunder fokus på miljøvennlige transportalternativ, betaling av reiser og oppfølging knyttet til statistikk, analyse og anbefalinger til videreutvikling som gir en merverdi for statens reiseaktivitet.

Junaid Aftab er nyansatt på Statens innkjøpssenter. Han blir ansvarlig for kontraktene på vegne av hele staten, og ser fram til et godt samarbeid med både leverandørene og virksomhetene. I tillegg til å ha ansvaret for disse kontraktene jobber han også med å etablere en dynamisk innkjøpsordning innen kurs- og konferanseområdet. Det er altså ikke lenge til vi får høre mer fra Junaid.

Digitaliseringsdirektoratets leverandør kommer fortsatt til å være Berg-Hansen.