Si din mening om nye krav og kriterier for grønne og sirkulære møbelanskaffelser

Digitaliseringsdirektoratet har laget utkast til veiledning, krav og kriterier, og vi inviterer alle som ønsker det til å gi sine innspill innen 14. august.

Publisert: 03. jun 2020, Sist endret: 11. jun 2020

Målet er at offentlige innkjøpere skal ta i bruk veiledningen, kravene og kriteriene for å gjennomføre mer bærekraftige anskaffelser av møbler.

Utkastet består av 15 krav og 3 tildelingskriterier, samt veiledning til hvordan sirkulære møbelanskaffelser kan gjøres. 

De endelige kravene og kriteriene skal publiseres i Digdirs kriterieveiviser i løpet av høsten 2020. 

Les mer om innspillsrunden og last ned utkastene