Bli med å teste StartOff – nytt rammeverk for anskaffelser fra små oppstartselskaper

Offentlige oppdragsgivere kan nå være med å teste ut konseptet StartOff (oppStart&Offentlig sektor), som legger til rette for offentlige anskaffelser fra små oppstartselskaper.

Publisert: 25. aug 2020, Sist endret: 04. sep 2020

– Oppstartselskaper kan ofte ha nye, innovative måter å løse behovene dine på, men hvordan åpner du for at tilbyder kan foreslå løsninger som du ikke vet finnes, sier Kjersti Berg i avdeling for offentlige anskaffelser.

For at små oppstartselskaper skal kunne være leverandører til det offentlige, må forholdene tilpasses slik at anskaffelsesprosessen kan gjøres enkelt og raskt.

StartOff er et rammeverk for slike «oppstartsvennlige» anskaffelser. Prosjektene gjennomføres som et utviklingssamarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør, hvor rammene for gjennomføringen av prosjektene er i tråd med anskaffelsesregelverket. 

– Som oppdragsgiver får du veiledning både i å prøve ut nye løsninger, og til en eventuell etterfølgende anskaffelse av helt nye løsninger, sier Kjersti Berg.

Problemstillinger som egner seg i ordningen, kan ha følgende kjennetegn:

  • Problemstillinger som lett kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i virksomheten
  • Problemstillinger som har en tydelig eier
  • Problemstillinger der det finnes idéer (for eksempel en prototype) om en løsning i markedet
  • Problemstillinger der en løsning kan bygges som tilleggsfunksjonalitet på en eksisterende plattform

Prosjektene skal starte opp høst 2020 og gjennomføres i løpet av 6 måneder. StartOff tilbyr også finansiering av disse pilotprosjektene. Finansiering vil gå til de offentlige virksomhetene, slik at de kan honorere leverandørene som deltar i prosjektene.   

Vil du være med å teste ut dette? Ta kontakt med oss hvis du har forslag til prosjekter, eller vil vite mer.

Kontakt