Søk om EU-midler til digitale skjemaer innen anskaffelsesområdet

DFØ inviterer leverandører av systemløsninger for anskaffelser til å bli med på søknad om midler fra Connecting European Facility (CEF) for å implementere EUs nye kunngjøringsskjema og den nye versjonen av ESPD skjemaet.

Publisert: 16. sep 2020, Sist endret: 17. sep 2020

DFØ vil søke om midler for å:

  • Implementere EUs nye kunngjøringsskjema (eForms)
  • Utvikle og implementere den nye versjonen av det europeiske egenerklæringskjema (ESPD 3.0)

Prosjektet løper fra 2021 til slutten av 2022. Blir søknaden godkjent får du tilbake deler av utgiftene dine (selvkost).

Har du spørsmål – kontakt oss på – ats-cef@dfo.no innen 25. september.