Regjeringa vil bruke 7,9 millionar kroner til innkjøp frå grundere

Nystarta verksemder kan bidra med nye, innovative og digitale løysingar i offentleg sektor. – Regjeringa foreslår derfor 7,9 millionar kroner til eit eige program for kjøp av innovative løysingar frå oppstartsverksemder, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Publisert: 07. okt 2020, Sist endret: 07. okt 2020

Programmet skal forvaltast av DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Les meir på Regjeringa.no