Nordisk forpliktelse om utslippsfri varelevering

Utslipp fra varer som blir levert til offentlig sektor utgjør nesten fem prosent av de totale utslippene i Norden. 11 nordiske byer/kommuner og 2 statlige innkjøpssentere har nå bestemt seg for å gjøre noe med dette.

Publisert: 13. nov 2020, Sist endret: 13. nov 2020

– Vi vet at det er dyrt å investere i innovasjon og grønne løsninger for leverandørene. Vi håper at denne felleserklæringen er et tydelig signal til markedet om kravene og ambisjonene i kommende anskaffelser, sier seniorrådgiver Christine Kihl i DFØ.

Deltakerne i den nordiske felleserklæringen har forpliktet seg til å redusere utslipp fra varetransport gjennom krav i kontrakter og anskaffelser av varer og tjenester. Samarbeidet startet høsten 2019 og det har vært avholdt flere samlinger, hvor deltakerne har utvekslet erfaringer og tips om hvordan få til dette.

Våren 2020 ble det også sendt ut en felles RFI (Request for information) til markedet hvor man ba om tips til løsninger for å få til utslippsfrie vareleveringer i Norden. På bakgrunn av disse møtene og RFI’en er det nå sendt ut en felles erklæring, fra alle samarbeidspartnerne. Samarbeidet mellom byene vil fortsette fremover å DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet, vil fasilitetere og følge programmet videre inn i 2021.

Samarbeidspartnere utslippsfri levering

Deltakerne i den nordiske felleserklæringen.

 

Nordisk felles erklæring for utslippsfri levering av varer

Nyhetssak på engelsk på Leverandørutviklingsprogrammets nettsider