E-læring for å hindre arbeidslivskriminalitet

Mange innkjøpere opplever at det kan være vanskelig å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Derfor har DFØ og Arbeidstilsynet laget et praktisk e-læringskurs om temaet. 

Publisert: 12. Feb 2021, Sist endret: 12. Feb 2021

– Arbeidslivskriminalitet står høyt på vår og regjeringens agenda og vi har derfor utviklet et nytt e-læringskurs som kan gjøre innkjøpere i bedre stand til å sikre at anskaffelsen er i henhold til lover og krav, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ. 

Han sier at selv om kravene til lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter blir stilt i konkurransen og inkludert i kontrakten, blir kontraktene ikke alltid like godt fulgt opp på dette punktet. 

– Ikke alle vet at regelverket faktisk krever at oppdragsgiver kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår. Dette arbeidet kan kanskje være litt komplisert, og vi tror derfor at et praktisk e-læringskurs om hvordan du går frem er nyttig for mange, sier Dag Strømsnes. 

Kurset er spesielt tilpasset prosjektledere og kontraktsforvaltere, men leverandører i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter kan også få godt utbytte av å ta kurset. Kurset tar en time, det er delt opp i moduler som kan tas i sammenheng eller hver for seg. 

Du finner kurset om lønns- og arbeidsvilkår på Læringsplattformen.

På anskaffelser.no finner du fra før veileder, maler og verktøy om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Kontakt