Ny Statens standardavtale SSA-Sky er publisert

Avtalen omfatter tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat.

Publisert: 08. Apr 2021, Sist endret: 08. Apr 2021

 – SSA-Sky er et resultat av en økende etterspørsel etter en skypartner som kan hjelpe kunden med å tilrettelegge, innføre og forvalte skytjenester, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

DFØ har fått innspill fra en referansegruppe med offentlige oppdragsgivere, IKT- Norge, Abelia og Virke i tillegg til bistand og kvalitetssikring fra Wikborg Rein. 

 – Avtalen har vært på flere høringsrunder. Risiko og ansvar i den nye skyavtalen er basert på en balansert vurdering av disse tilbakemeldingene, sier Dag Strømsnes.

SSA-Sky finner du her

Kontakt