Å kjøpe for Norge: Hva vet vi om offentlige anskaffelser? 

20. mai lanserer Høyskolen Kristiania og Nord Universitet en ny artikkelsamling om offentlige anskaffelser. Webinaret er åpent for alle interesserte.

Publisert: 03. Mai 2021, Sist endret: 07. Mai 2021

Selv om offentlige anskaffelser i Norge utgjør en stor andel av det norske statsbudsjettet, er det lite forskning på område. St.meld.nr. 22 pekte på behovet for mer kunnskap og forskning om offentlige anskaffelser i Norge.

Forskere fra Nord Universitet og Høyskolen Kristiania har i det siste året samarbeidet med eksperter på ulike områder og publiserer nå en bok om offentlige anskaffelser. DFØ har bidratt med data fra modenhetsundersøklesen 2018, samt diskusjoner og faglig sparring.

– Forskning på offentlige anskaffelser er mangelvare, derfor håper jeg at den nye artikkelsamlingen kan være med å bidra til mere kunnskap om offentlige anskaffelser i Norge i dag, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes. 
  
Elin Ørjasæter vil lede diskusjon på seminaret og Dag Strømsnes, Marius Langseth, Morten Goller, Oda Ekre og Jan Ole Similä vil delta med innlegg. 

Tidspunkt: 20 mai 2021 kl. 10.00-11.00

Lenke til webinar:
https://kristiania.zoom.us/j/66353361082?pwd=TVRSK0RTVHZiNzZSN3F6a09rc0UyUT09 
Passcode: 687861

Kontakt