Nå kommer handlingsplanen

Sett av torsdag 9. september 2021 kl. 10.00–11.00. Da kommer handlingsplanen for miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon.

Publisert: 07. sep 2021, Sist endret: 09. sep 2021

Handlingsplanen skal konkretisere hvordan innkjøps-Norge skal utnytte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser for å støtte opp om den grønne omstillingen og sikre at Norge når sine klima- og miljømål.

Se programmet og meld deg på her