Rammeavtale

Spørsmål og svar om rammeavtaler.

Publisert: 11. Apr 2019, Sist endret: 07. Mai 2019

Kan jeg gjennomføre en ny konkurranse for å kunne motta tilbud fra andre enn rammeavtaleleverandøren(e)

Anskaffelsesforskriften gir ikke direkte svar på dette spørsmålet. Hvorvidt en inngått rammeavtale må benyttes for en bestemt anskaffelse må derfor vurderes ut fra en tolkning av den inngåtte rammeavtalen.

  • Det første du må vurdere er om rammeavtalen i det hele tatt dekker den anskaffelsen du planlegger å gjennomføre.
  • Dersom konklusjonen er at rammeavtalen dekker anskaffelsen må du vurdere hva avtalen sier om omfanget. Er avtalen ment å dekke hele oppdragsgivers omfang, eller er det tatt høyde for at oppdragsgiver også har mulighet til å avholde konkurranser utenfor rammeavtalen?

Dersom rammeavtalen sier tydelig at anskaffelser også kan gjøres utenfor rammeavtalen er saken klar. Ved inngåelse av en rammeavtale kreves det at du anslår kontraktens verdi. Ønsker du å kunne anskaffe også utenfor rammeavtalen bør du derfor si noe om hvilket omfang du tenker å dekke gjennom rammeavtalen.

Dersom rammeavtalen ikke sier noe om mulighet for å anskaffe utenfor rammeavtalen vil beskrivelsen av avtalens omfang kunne gi noen indikasjoner. Har du i kontrakten eller i konkurranseutlysningen beskrevet ditt totale behov for den aktuelle ytelsen uten å angi at ikke hele behovet skal dekkes av rammeavtalen kan rammeavtaleleverandøren(e) ha god grunn til å hevde at rammeavtalen er ment å dekke hele oppdragsgivers behov.

Du bør ved inngåelse av en rammeavtale tenke over denne problemstillingen og være tydelig i på hvilket omfang dere har tenkt å benytte rammeavtalen.

Kan jeg benytte en rammeavtale videre etter at jeg har gjort uttak som tilsvarer den oppgitte totalverdien på rammeavtalen?

En avgjørelse fra EU domstolen fra desember 2018 (Sak C-216/17) tyder, noe overraskende, på at en rammeavtale har utspilt sin gyldighet når den totale verdien av avropene som er foretatt har nådd det omfanget oppdragsgiver har angitt ved kunngjøringen av konkurransen.

Avgjørelsen sier også at oppdragsgiver plikter å angi en mengdeangivelse for rammeavtalen.

Hvor lenge kan en avtale vare?

Anskaffelsesforskriften sier bare noe om maksimal lengde på en rammeavtale. En rammeavtale kan, som hovedregel, ikke vare mer enn 4 år.

Anskaffelsesforskriften setter ingen tilsvarende begrensninger på andre typer avtaler. Foreligger særlige grunner kan også rammeavtaler vare mer enn 4 år. Særlige forhold kan for eksempel være høye investeringskostnader.

Hva er forskjellen på en rammeavtale og en løpende avtale om levering av ytelser?

For noen typer avtaler kan det oppstå tvil om det er behov for å inngå rammeavtale, eller om en kan inngå en avtale om en tjeneste som løper over en bestemt tidsperiode, eller frem til oppdragsgiver sier opp avtalen.

Dersom tjenesten over tid kan leveres uten at oppdragsgiver foretar bestillinger (avrop på en rammeavtale) er det ikke nødvendig med en rammeavtale.

En kan ta en renholdsavtale som eksempel. I stedet for du som oppdragsgiver bestiller renhold hver gang du har behov for at kontorlokalene skal rengjøres, så inngår du en avtale om at renholdsleverandøren selv sørger for å kontrollere og rengjøre lokalene når det er behov. Sistnevnte avtale er ingen rammeavtale, men en tjenesteavtale som løper frem til avtalen opphører.

Et annet eksempel kan være en vedlikeholdsavtale for et bygg. I stedet for å inngå en rammeavtale om vedlikehold hvor oppdragsgiver bestiller vedlikehold når oppdragsgiver mener det er behov, kan oppdragsgiver inngå en avtale der leverandøren får i oppgave å følge med og iverksette nødvendig vedlikeholdsarbeid når dette er nødvendig. Sistnevnte avtale er en løpende tjenesteavtale hvor oppdragsgiver ikke trenger å foreta bestillinger for at leverandøren skal sette i gang med vedlikeholdsarbeider.

Deldette

Ofte stilte spørsmål om anskaffelser

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*