Nyhetsarkiv

Ny veileder om reduksjon av plast

Veilederen gir råd til offentlige virksomheter som har mål om å bli plastfrie eller redusere sitt plastfotavtrykk. Regjeringen har også varslet et forbud mot engangsartikler i plast innen ett år.

Si din mening om Statens standardavtaler (SSA)

Nå kan du si din mening om SSA. Difi er i gang med et prosjekt for å kartlegge, systematisere og revidere hele avtaleporteføljen. Vi trenger din mening for at avtalene skal bli best mulig.

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

Målet med dialogkonferansen i Oslo 15. mai er både at leverandørene blir kjent med offentlig sektors miljøkrav og at leverandørene får vist innkjøpere i offentlig sektor hvordan de kan løse eller redusere miljøutfordringene kunstgress medfører.

Søk om utgiftsdekning for aksesspunkt sammen med Difi

Leverandører av aksesspunkttjenester i PEPPOL-nettverket må benytte AS4-protokoll fra februar 2020. I dag benyttes AS2 for faktura. Du kan søke EU om å få dekket utgiftene, eventuelt sammen med Difi. Frist 1. mai.

Ny stortingsmelding: En mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk

Nå er regjeringens stortingsmelding om offentlige innkjøp lagt frem. – Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Sider