Nyhetsarkiv

Ny veileder for innkjøp av biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslipp, men klimaeffekten varierer mye mellom forskjellige typer biodrivstoff. En ny veileder skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe klimavennlig biodrivstoff.

Team Innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass, 20. juni hos Difi

Difi inviterte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en utvidet samling for Team innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass. Rundt 40 deltakere fra innkjøps-Norge deltok på samlingen. Arbeidet med fossilfri og deretter utslippsfri anleggsplass har pågått siden 2016 og er i 2019 i realiseringsfasen.

Ny evaluering: BVP gir tydeligere prosjektmålsetninger

Tydeligere prosjektmålsetninger, god risikoidentifisering og framdrift i tråd med prosjektplan – dette er erfaringer prosjektene i Difis pilotering av Best Value Procurement (BVP) i bygg- og anleggsbransjen har gjort seg.

Ny vri på Anskaffelsesprisen

I år skal prisen tildeles en virksomhet og en leverandør som sammen har fått til gode løsninger i en enkelt anskaffelsesprosess! Fristen for å foreslå kandidater er 27.september. - Det er viktig å sette søkelyset på hvordan det private markedet og offentlig sektor sammen kan få til verdiskapning. Det er mye godt samarbeid som vi ønsker å løfte frem, sier juryleder Mona Stormo Andersen, Difi.

Samarbeidslounge på anskaffelseskonferansen 2019

Tema for årets anskaffelseskonferanse er «Sammen for smartere innkjøp». Målet er at dagen fylles med inspirerende, nyttig og konkret innhold som får publikum til å spisse ørene og bli nysgjerrige. Et av tiltakene er en samarbeidslounge!

Oxalis er godkjent av EU-kommisjonen (CEF)

Oxalis har tidligere vært godkjent i PEPPOL nettverket for både AS2 og AS4 protokollen og har nå også blitt godkjent av CEF. Dette betyr at aksesspunkt som har søkt om midler fra EU nå har mulighet til oppfylle AS4 kravet med bruk av Oxalis.

Sider