Nyhetsarkiv

Arbeidet med felles kjøreregler for anskaffelser er i gang

27. november kom arbeidet med felles kjøreregler for offentlige anskaffelser igang. Statssekretær i NFD, Magnus Thue holdt innledningen. Deltakerne skal lage felles kjøreregler med 6-8 regler uavhengig av type anskaffelse.

NKF fremmer bruken av miljøkriterier

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) lanserer 12. desember maler for kravspesifikasjoner for barnehager, skoler og sykehjem. I kriteriene viser de til Difis miljøkriterier.

Statens innkjøpssenter med internasjonalt besøk

«CPB» er den engelske forkortelsen på et statlig innkjøpssenter. Forkortelsen står for Central Purchasing Body. Nylig arrangerte Statens innkjøpssenter nettverksmøte i Oslo for de europeiske CPBene.

Sider