Nyhetsarkiv

Ny rapport om bærekraftige offentlige anskaffelser - Norges styrker og svakheter

OECD og UNEP har i samarbeid med Digdir gjennomført en omfattende kartlegging av bærekraftige offentlige anskaffelser i Norge. – Totalt sett gjøres det mye bra i Norge, men det pekes også på flere forbedringsområder. Vi er allerede i gang med å se på hvordan vi kan følge opp anbefalingene i rapporten, sier seniorrådgiver Christine Kihl i Digdir.

Anskaffe gravemaskintjenester med store utslippskutt

Tidlig dialog med nettleverandørene er viktig for å bidra til store utslippskutt fra maskiner på byggeplasser. Det er en av konklusjonene i pilotprosjektet Zero Emission Digger (ZED), der Digitaliseringsdirektoratet har deltatt.

Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar

Statens innkjøpssenter har inngått ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter. De to reisebyråene deler virksomhetene mellom seg.

Lær kontraktsoppfølging i praksis

Gjennom fire piloter vil Digitaliseringsdirektoratet vise deg hvordan du kan følge opp kontrakter. Pilotene er Nordre Follo, Viken, Kystverket og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Sider