Nyhetsarkiv

Innlegg: Langt fra Tinder

Les DFØ-direktør Hilde Singsaas' svar i DN 11. september på Ole Christian Apelands beskrivelse av offentlige anskaffelser som en overfladisk Tinder-jakt på tilfeldige partnere.

Nettverk for digitale anskaffelser høsten 2020

Vi utsetter fysiske samlinger til 2021 og tilbyr i stedet en serie webinarer. Vi vil også holde en workshop for oppdragsgivere/virksomheter som vil gi praktisk veiledning gjennom en heldigital anskaffelse.

Ny rapport om bærekraftige offentlige anskaffelser - Norges styrker og svakheter

OECD og UNEP har i samarbeid med Digdir gjennomført en omfattende kartlegging av bærekraftige offentlige anskaffelser i Norge. – Totalt sett gjøres det mye bra i Norge, men det pekes også på flere forbedringsområder. Vi er allerede i gang med å se på hvordan vi kan følge opp anbefalingene i rapporten, sier seniorrådgiver Christine Kihl i Digdir.

Sider