Nyhetsarkiv

Heldigitale anskaffelser – EHF konferansen 2019

24. april kan du lære hvordan dagens teknologi muliggjør digitale anskaffelser og diskutere digital samhandling i selskap med offentlige oppdragsgivere, leverandører og markedsaktører.

Frogn, Rælingen og Statsbygg lyser ut nye BVP-prosjekter

BVP-prosjektene drar nytte av viktige erfaringer fra blant annet intervju- og konkretiseringfasen i allerede gjennomførte BVP-prosjekter. Stavanger kommune er i gang med sin andre BVP-konkurranse; Tverlandet skole, samt planlegging av to nye brannstasjoner med BVP.

Innlegg: Tilbudsevaluering er mer enn metodevalg

En forutsetning for et godt innkjøp er at innkjøper kjenner markedet og er bevisst på reelt behov for å identifisere hva som skal settes som krav, og hva som skal være tildelingskriterier, skriver seniorrådgiver Fredrik Rolf Young Mortensen i Difi.

Søk støtte til klimavennlige anskaffelser i din kommune

Nå øker muligheten til å få støtte fra Klimasats til klimavennlige anskaffelser. Difi oppfordrer kommuner til å benytte denne muligheten i planleggingen av nye anskaffelser. Frist for å søke er 15. februar 2019.

Nye avtaler for aksesspunkter og EHF-systemleverandører som opererer i PEPPOL-nettverket

Avtaleverket for tilgang til PEPPOL-nettverket er under revisjon, og Difi inviterer som norsk PEPPOL-myndighet alle aksesspunkt- og EHF-systemleverandører som operere i PEPPOL-nettverket til å gi innspill. OpenPEPPOL arrangerer webinarer 22. og 24. januar med oppfølging 12. februar for å gå igjennom hva som foreslås endret og hvorfor. Det reviderte avtaleverket forventes å bli tatt i bruk i fra 2020.

Sider