Nyhetsarkiv

Ny veiledning: Selg brukte møbler istedenfor å kaste dem

DFØ har publisert en ny veileder som beskriver hvordan du kan gå frem for å selge brukte møbler som din virksomhet ikke lenger har behov for. Veilederen handler om salg av brukte møbler, men kan også være nyttig ved salg av andre, mindre eiendeler (løsøre).

Alt klart for vårens store DFØ-konferanse  

Nå er programmet til «Digitale anskaffelser: Mer enn EHF!» klart. Meld deg på og hold deg oppdatert på nyheter og utvikling innen digitaliseringen av offentlige anskaffelser. Konferansen vil gjennomføres digitalt onsdag 5. mai kl. 10:00-15:00.

To verktøy til bruk i BVP-prosjekter

DFØ publiserer nå sjekkliste for konkretiseringsfasen og risikostyringsplan med ukentlig risikorapportverktøy til bruk i anskaffelser med Best Value Procurement (BVP) metoden.

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Dette er status i innkjøps-Norge  

DFØs nye modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser viser store forskjeller mellom stat, kommune, fylkeskommune og statlige og kommunale foretak og selskaper. Samlet sett opplever innkjøpslederne at kompetansen er tilstrekkelig god, men de har mange av de samme kompetansebehovene som i 2018.  

Sider