Nyhetsarkiv

Ny veileder om kunstgress skal fremme miljø og innovasjon

Norge har nesten 2000 kunstgressbaner som må skiftes ut hvert 10.-15. år. Nå kommer en ny veileder som skal hjelpe kommuner og idrettslag med å gjøre best mulig anskaffelser av kunstgressbaner, både for idrett og miljø.

Flere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Flere offentlige virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Det går frem av DFØs nye dybdeanalyse av klima og miljø med data fra anskaffelsesundersøkelsen. Svak kompetanse og lite ressurser til klima- og miljøarbeid er likevel fortsatt et problem for mange innkjøpere i det offentlige.

Nye Fjerdingby skole: Hvordan oppnå prosjektmål med BVP

Rælingen kommune er en av DFØ’s piloter for utprøving av BVP-metoden i Norge. – Hensikten med å bruke BVP her i Rælingen er å få bedre prosjektstyring med mindre og mer forutsigbar risiko, færre konflikter og bedre løsninger for utførelsen, sier avdelingsleder for utvikling og eiendom i Rælingen kommune, Per Johan Hellevik Carlsson.

Sider