Nyhetsarkiv

Ny veileder om reduksjon av plast

Veilederen gir råd til offentlige virksomheter som har mål om å bli plastfrie eller redusere sitt plastfotavtrykk. Regjeringen har også varslet et forbud mot engangsartikler i plast innen ett år.

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

Målet med dialogkonferansen i Oslo 15. mai er både at leverandørene blir kjent med offentlig sektors miljøkrav og at leverandørene får vist innkjøpere i offentlig sektor hvordan de kan løse eller redusere miljøutfordringene kunstgress medfører.

Søk om utgiftsdekning for aksesspunkt sammen med Difi

Leverandører av aksesspunkttjenester i PEPPOL-nettverket må benytte AS4-protokoll fra februar 2020. I dag benyttes AS2 for faktura. Du kan søke EU om å få dekket utgiftene, eventuelt sammen med Difi. Frist 1. mai.

Ny stortingsmelding: En mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk

Nå er regjeringens stortingsmelding om offentlige innkjøp lagt frem. – Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Stabilt klimafotavtrykk fra offentlige anskaffelser

Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser ligger på cirka 11 millioner tonn CO2 i året. Det går frem av en ny rapport Asplan Viak og Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag fra Difi.

Innspillrunde for sirkulære anskaffelser, frist 30. april

Gi innspill på Difis nye veiledning om sirkulære anskaffelser. I første omgang blir veiledningen generell. Vi planlegger å følge opp med sektorspesifikk veiledning for PC og skjermer, bygg, plast, møbler og tekstiler.

Bli heldigital på EHF-konferansen 2019

24. april vil Difi sammen med leverandører og systemleverandører presentere bruk av digitale løsninger som kommer i 2019 og som vil forenkle prosessen for oppdragsgivere og næringslivet og skape muligheter for systemleverandører.

Sider