Nyhetsarkiv

Nordisk forpliktelse om utslippsfri varelevering

Utslipp fra varer som blir levert til offentlig sektor utgjør nesten fem prosent av de totale utslippene i Norden. 11 nordiske byer/kommuner og 2 statlige innkjøpssentere har nå bestemt seg for å gjøre noe med dette.

Nye kjøreregler skal gi bedre offentlige anskaffelser

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser bør gjennomføres for å gjøre anskaffelsene bedre, mer effektive og mindre konfliktfylte.

Regjeringa vil bruke 7,9 millionar kroner til innkjøp frå grundere

Nystarta verksemder kan bidra med nye, innovative og digitale løysingar i offentleg sektor. – Regjeringa foreslår derfor 7,9 millionar kroner til eit eige program for kjøp av innovative løysingar frå oppstartsverksemder, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Innlegg: Langt fra Tinder

Les DFØ-direktør Hilde Singsaas' svar i DN 11. september på Ole Christian Apelands beskrivelse av offentlige anskaffelser som en overfladisk Tinder-jakt på tilfeldige partnere.

Nettverk for digitale anskaffelser høsten 2020

Vi utsetter fysiske samlinger til 2021 og tilbyr i stedet en serie webinarer. Vi vil også holde en workshop for oppdragsgivere/virksomheter som vil gi praktisk veiledning gjennom en heldigital anskaffelse.

Sider