Nyhetsarkiv

Ny veileder om anskaffelse av helse- og sosialtjenester og ideelle leverandører

Digitaliseringsdirektoratet har publisert en ny veiledning om anskaffelser av helse- og omsorgstjenester. Den viser hvilke muligheter offentlige oppdragsgivere har for å legge vekt på kvaliteter i tjenestetilbudet som er av betydning for brukerne, og som ideelle leverandører tradisjonelt har lagt vekt på.

Nytt verktøy for kontraktsoppfølging

Digitaliseringsdirektoratet lanserte onsdag 5. februar et elektronisk verktøy for oppfølging av vare- og tjenestekontrakter. – Verktøyet skal bidra til å styrke dialogen mellom partene under oppfølgingen av en kontrakt, sier konstituert seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen.

Ti norske BVP-eksperter har tatt eksamen

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Dette vil styrke kommende prosjekter som gjennomføres med BVP.

Nye regler for kunngjøringsskjema på Doffin

Fra 3. februar 2020 vil kunngjøringsskjema der oppdragsgiver fyller ut seg selv som formell klagebehandler bli avvist i Doffin. Som hovedregel er det tingretten i oppdragsgivers rettskrets som skal være formell klagebehandler.

Sider