Nyhetsarkiv

Sverre Svensen overtar i Statens innkjøpssenter

Sverre Svensen er konstituert som leder for Statens innkjøpssenter i inntil seks måneder etter at Anders Skumsnes sa opp som direktør. Stillingen vil lyses ut på permanent basis i høst.

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens rapport er oppdatert pr. 1. juli 2016 og du finner en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i strategien på Regjeringens nettsider. Innkjøp er et av hovedområdene i strategien som Regjeringen opprinnelig la fram 13. januar 2015.

Offentlige virksomheter slurver med regelverket

En ny rapport fra Riksrevisjonen har avdekket manglende etterlevelse av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. – Undersøkelsen viser hvor viktig god informasjon og veiledning er. Da kan oppdragsgivere motvirke sosial dumping gjennom anskaffelsene sine, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Ny nasjonal mat- og drikkeavtale

Sjukehusa kom i gang med den første nasjonale mat- og drikkeavtalen sin 1. juni. Å gjere mat og drikke til eit nasjonalt område, gjev økonomiske vinstar. HINAS (Helseføretakas innkjøpsservice) trur dei kan spare 47 millionar i året på avtalen.

Sider