Nyhetsarkiv

Ny graverande rapport om arbeidstilhøve

Ein ny britisk rapport dokumenterer fabrikktemperaturar på 40-50 grader, sju dagars arbeidsveker, brannar og kakerlakkangrep ved produksjon av hanskar til helsetenesta i England. Eit nytt lovframlegg om sosialt ansvar blir no behandla i Stortinget.

Norge på topp med EHF

Nesten alle offentlige virksomheter i Norge er i stand til å ta imot elektronisk faktura i et standardformat. – Dette er enestående i europeisk sammenheng, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

Kø for å spørje om innkjøp i Sverige

Den nye svenske Upphandlingsmyndigheten greier ikkje å svare på alle innkomne telefonsamtalar. Det er konklusjonen etter dei første fire månadene.

Lovendring kan gi flaskehals

I forslaget til ny anskaffelseslov foreslår regjeringen å tilbakeføre gebyrmyndigheten til KOFA ved ulovlige direkte anskaffelser. Forslaget kan medføre økt klagetilstrømming, noe som igjen gir økt ressursbehov for KOFA.

Kraftig auke i bruk av KGV

Nye tal frå DOFFIN viser ein auke i bruken av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) på 82% frå 2014 til 2015.

Det offentlege etterspør for lite økologisk mat

Økologisk landbruk er langt frå målet om 15 prosent i 2020, og produksjonen går ned. – Det offentlege kan påverke etterspurnaden gjennom eige forbruk, men gjer lite av det i dag, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

Dårlege anskaffingar dyrt for svenske kommunar

Åtte prosent av anskaffingane svenske kommunar gjer, endar med klager, rettsrundar og ekstraarbeid. Dialogen med leverandørene må bli betre, meiner organisasjonen Svenskt Näringsliv.

Sider