Nyhetsarkiv

Tungvektere ut mot arbeidslivskriminalitet

De dominerende aktørene som arbeider for å forebygge arbeidslivskriminalitet har i dag lansert ti nye strategiske forebyggende grep. Målgruppen er spesielt kommuner og næringsliv.

Tøff konkurranse om vegkontraktane

Konkurransen om Statens vegvesen sine kontraktar tok seg betydeleg opp i 2015. Konkurransen var særleg tøff mot slutten av året, viser ei oversikt frå Maskinentreprenørenes Forening (MEF).

Bli med å påvirke fremtidig master i offentlige anskaffelser

Difi ønsker at flest mulig oppdragsgivere er med på å forme det fremtidige utdanningstilbudet til Anskaffelsesakademiet. Offentlige innkjøpere inviteres til å bli med på utformingen av tilbudet og gi innspill til fremtidig forskning innen innkjøpsfaget.

Senka kostnader med elektronisk innkjøp

Ein klar majoritet, 70 prosent, av innkjøpsansvarlege opplever at dei kan få ned kostnadene sine om dei gjennomfører offentlege innkjøp med hjelp frå elektronisk kommunikasjon. Det viser ein oppdragsforskingsrapport som Konkurrensverket i Sverige har bestilt.

Svenskane planlegger innovasjonsplattform

Ei ny svensk plattform for innkjøpsdriven innovasjon skal kople tingarar med klart definerte utmaningar opp mot miljø som kan levere innovative løysingar.

Slik unngår du feil i tevlingsutsetjinga

Planlegginga må vere god nok, og spesifikasjonane presise nok. Dette er to av dei aller viktigaste elementa dersom tevlingsutsetjinga skal gje det ønskte resultatet.

– StartBANK blir stadig viktigere

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. – StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Svenskane skal sysselsetje gjennom innkjøp

I Sverige vert sysselsettingskrav i offentlege innkjøp no sett inn i kampen mot arbeidsløysa. Eit framlegg frå Trafikverket kan gje jobb til inntil 1500 arbeidslause.

Sider