Nyhetsarkiv

Lansering av veileder om beste praksis

Difis nye veileder om beste praksis for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble lansert på et frokostseminar i dag. Veilederen er utviklet på oppdrag fra Arbeids- og sosial departementet og er et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Hvilket etisk ansvar har Norges største innkjøper?

På Stortingssseminaret om etikk i offentlige innkjøp, vil Dag Strømsnes snakke om Difis veileder, "det gode innkjøp" som handler om hvordan samfunnsanvar kan bli en integrert og naturlig del av anskaffelsesprosessen.

Rekordmange på frokostseminar om sosialt ansvar

Nærmere 100 personer deltok på Difis frokostseminar 12. mai hvor temaet var «Sosialt ansvar i offentlige anskaffelser: Hvor langt har vi kommet og hvordan ser veien ut videre?»

Sider