Nyhetsarkiv

Forsvaret satsar på innovative SMB

Forsvaret satsar på små og mellomstore verksemder. Dei spelar ei viktig rolle for innovasjon. Det treng Forsvaret, og er naudsynt for å utvikle forsvarsindustrien.

Knekk de seks e-handelsnøttene

En ny Difi-veiledning hjelper virksomhetene med å møte de seks vanligste e-handelsutfordringene i det offentlige.

Gjort lite for betre oppfølging av sosiale krav

Svenske kommunar har gjort lite det siste året for å verte betre til å stille og følgje opp sosiale krav i innkjøpa sine. Det er for dårleg, seier svensk LO, som har granska stoda.

Sverige følgjer Noreg, satsar på tidleg dialog

Svenskane satsar no millionar på å fremje innovasjon ved hjelp av tidleg dialog i offentlege innkjøp. Inspirasjon er henta frå Noreg, der det er gode røysnler frå liknande satsing.

Svenskane tettar hol for useriøse leverandørar

I ei utgreiing vert det no gjort framlegg om at også svenske oppdragsgjevarar skal stelle krav til arbeidsvilkåra hos leverandørane. Då kan nok eitt hol for dei useriøse tettast.

Ikkje alle seier ja til KOFA-gebyr

Eit klart fleirtal av dei som har meint noko om det, går inn for at KOFA på nytt skal få gje straffegebyr. Men tunge høyringsinstansar seier nei eller har motførestillingar.

Sider