Nyhetsarkiv

Difi har laget kategoristrategi for reiseområdet

De 190 virksomhetene i statlig sivil sektor reiser årlig for ca. 2,4 milliarder kroner. Statens innkjøpssenter ser at det er mulig å hente ut store gevinster når det gjelder kjøp av tjenestereiser.

Innlegg: Statens reiser, klimaet og innkjøpsmakt

Rektor på Universitetet i Bergen setter i et debattinnlegg 29. august søkelyset på statens reiseaktivitet, togreiser og klima. Vi applauderer og deler engasjementet for mest mulig klimavennlige reiser.

Ny veiledning om skytenester

Skytenester er skalérbare tenester som blir levert over nett. I den nye veiledninga finn du meir om fordelar og utfordringar. Du finn også ut korleis du gjer ein anskaffelse.

Webinar om hvordan kommuner kan redusere bruk av plast

Miljødirektoratet arrangerer webinar om klimavennlige innkjøp 27. august. Som innledning vil Difi presentere sin veileder med tips og råd om hvordan kommuner kan redusere plastforbruket og Oslo og Fredrikstad kommuner vil dele erfaringer fra sine plastprosjekt.

Ny veileder for innkjøp av biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslipp, men klimaeffekten varierer mye mellom forskjellige typer biodrivstoff. En ny veileder skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe klimavennlig biodrivstoff.

Team Innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass, 20. juni hos Difi

Difi inviterte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en utvidet samling for Team innovative anskaffelser om utslippsfri byggeplass. Rundt 40 deltakere fra innkjøps-Norge deltok på samlingen. Arbeidet med fossilfri og deretter utslippsfri anleggsplass har pågått siden 2016 og er i 2019 i realiseringsfasen.

Ny evaluering: BVP gir tydeligere prosjektmålsetninger

Tydeligere prosjektmålsetninger, god risikoidentifisering og framdrift i tråd med prosjektplan – dette er erfaringer prosjektene i Difis pilotering av Best Value Procurement (BVP) i bygg- og anleggsbransjen har gjort seg.

Oxalis er godkjent av EU-kommisjonen (CEF)

Oxalis har tidligere vært godkjent i PEPPOL nettverket for både AS2 og AS4 protokollen og har nå også blitt godkjent av CEF. Dette betyr at aksesspunkt som har søkt om midler fra EU nå har mulighet til oppfylle AS4 kravet med bruk av Oxalis.

Sider