Standardiseringsprosjekt i regi av EU og de nordiske land

Standardiseringsarbeid i regi av EU og Norden der Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek.

Publisert: 03. feb 2014, Sist endra: 02. sep 2021

EU og Norden har stort fokus på at handel skal skje på ein enkel måte mellom medlemslanda. Dei har fokus på at standardisering av elektroniske prosessar og format er eit verkemiddel for å byggje ned tersklane for ein open marknad.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring deltek i mange standardiseringsprosjekt gjennom Avdeling for offentlege anskaffelser, og har delteke og deltek tungt inn i følgjande prosjekt: 

  • Peppol
  • CEN BII (avslutta)
  • eSENS (avslutta)
  • CEN/TC 440 (anskaffingsprosessen)
  • CEN/TC 434 (europeisk elektronisk faktura norm)
  • Nordic Smart Govenment (NSG)

EHF-formatet er kompatibelt med det europeiske formatet BIS frå OpenPEPPOL. EHF brukast nasjonalt og BIS brukast mot europeiske aktørar.

For å sende/motta/utveksle meldingar elektronisk med verksemder utanfor Noreg, må du nytte formatet BIS som administrerast av OpenPEPPOL

Meir teknisk informasjon om EHF

Meir teknisk informasjon om Peppol BIS

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*