Kontakt oss

Finn telefonnummer og e-postadresser til ansatte i Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

Publisert: 03. Apr 2014, Sist endret: 12. nov 2018

Om du er usikker på hvem du bør kontakte, send oss gjerne en e-post på ans@difi.no, så vil den bli sendt videre til rett person.

Navn/seksjon

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Strømsnes, Dag/ STABAvdelingsdirektør

E-post: dag.stromsnes@difi.no

Mobil: 975 07 078

Telefon: 22 45 11 94

Laake, Trygve Olavson/ STABFagdirektør, jurist, anskaffelsesregelverk, EU/EØS, kvalitetssikring, tvistehåndtering

E-post: trygve.laake@difi.no

Mobil: 918 39 305

Telefon: 22 45 12 34

Sørby, Jorunn/ Kommunikasjonsavdelingen (KOM)Nettredaktør anskaffelser.no, nyhetsbrev anskaffelser.no

E-post: jorunn.sorby@difi.no

Mobil: 913 33 418

Hvardal, Anna Katrine Asprem/ Styring og kompetanse (ASK)Seksjonsleder

E-post: AnnaKatrineAsprem.
Hvardal@difi.no

Mobil:  454 61 182

Andersen, Mona S./ Styring og kompetanse (ASK)Mål og resultatstyring, kategoristyring, kostnadseffektivisering og anskaffelsesdata og -statistikk, anskaffelsesstrategi

E-post: mona.stormo.andersen@difi.no

Mobil: 948 73 960

Huse-Fagerlie, Tanja/ Styring og kompetanse (ASK)Leverandørdialog, innkjøpledelse

E-post: Tanja.Huse-Fagerlie@difi.no

Mobil: 990 85 889

Karstensen, Jonas/ Styring og kompetanse (ASK)Målstyring, målinger og beregninger innenfor klima og miljø. Grønne offentlige anskaffelser.»

E-post: jonas.karstensen@difi.no

Mobil: 934 41 796

Langseth, Marius/ Styring og kompetanse (ASK) 

E-post: marius.langseth@difi.no

Mobil: 977 15 767

Nordstrand, Birgit Enger/ Styring og kompetanse (ASK) Effektivisering

E-post: BirgitEnger.Nordstrand@difi.no

Mobil: 910 07 012

Hoddevik, André/ Teknologi og støtte (ATS)Seksjonsleder

E-post: andre.hoddevik@difi.no

Mobil: 913 97 587

Telefon: 22 45 11 64

Berg, Anna-Lis/ Teknologi og støtte (ATS)E-handelspilotering, e-SENS og OpenPEPPOL

E-post: anb@difi.no

Mobil: 957 74 947

Bergheim, Erlend, Klakegg/ Teknologi og støtte (ATS) 

E-post: erlend.klakegg.bergheim@difi.no

Mobil: 952 46 298

Bentsen, Peder/ Teknologi og støtte (ATS)Doffin

E-post: peder.bentsen@difi.no

Mobil: 916 89 767

Telefon: 22 45 11 74

Engesæth, Vibeke/ Teknologi og støtte (ATS)Prosjektleder elektronisk tilbudsinnlevering

E-post: vme@difi.no

Mobil: 926 66 513

Telefon: 22 45 11 10

Killie, Paul Are, Angell/ Teknologi og støtte (ATS) 

E-post: PaulAreAngell.Killie@difi.no

Mobil: 930 05 769

Kjølset, Hilde/ Teknologi og støtte (ATS) 

E-post: Hilde.Kjolset@difi.no

Mobil: 402 23 500

Mærøe, Jan André/ Teknologi og støtte (ATS)Ansvarlig EHF og prosess. Deltar i internasjonalt arbeid i regi av Difi.

E-post: jan.andre.maroe@difi.no

Mobil: 930 45 859

Strandhagen, Hege/ Teknologi og støtte (ATS)Spredningsaktiviteter i forbindelse med digitale bestillingsløsninger, digitalisering av anskaffelsesprosessen

E-post: Hege.Strandhagen@difi.no

Mobil: 912 44 858

Sæther, Wenche Ludviksen/ Teknologi og støtte (ATS) 

E-post: WencheLudviksen.Saether@difi.no

Mobil: 958 03 158

Aabol, Jens/ Teknologi og støtte (ATS)Elektronisk faktura, EHF faktura

E-post: jea@Difi.no

Mobil: 907 47 940

Holter-Sørensen, Marit/ Partnere og leverandører (APL)Seksjonsleder

E-post: marit.holter-sorensen@difi.no

Mobil: 920 98 197 

Telefon: 22 45 12 77 

Berg, Kjersti/ Partnere og leverandører (APL)Innovative offentlige anskaffelser

E-post: kjersti.berg@difi.no

Mobil: 982 90 242

Englund, Johan/ Partnere og leverandører (APL)Innovative offentlige anskaffelser

E-post: Johan.Englund@difi.no

Mobil: 938 24 553

Jacobsen, Anne Cathrine/ Partnere og leverandører (APL)Teamleder samfunnsansvar og prosjektleder sosial dumping

E-post: AnneCathrine.Jacobsen@difi.no

Mobil: 473 37 353

Lindberg, Kristine/ Partnere og leverandører (APL)Klima og miljø

E-post: kristine.lindberg@difi.no

Mobil: 473 72 757

Lystad, Hanne/ Partnere og leverandører (APL) 

E-post: Hanne.Lystad@difi.no

Mobil: 990 17 245

Nerby, Tonje/ Partnere og leverandører (APL)  

E-post: tonje.nerby@difi.no

Mobil: 468 98 165

Pettersen, Maren Grevstad/ Partnere og leverandører (APL) Sosialt ansvar, team samfunnsansvar

E-post: MarenGrevstad.Pettersen@difi.no

Mobil:  415 61 433

Schei, Odd Olaf/ Partnere og leverandører (APL)  

E-post: OddOlaf.Schei@difi.no

Mobil: 91122747

Sinnathamby, Sara Fossen/ Partnere og leverandører (APL) 

E-post: Sarah.FossenSinnathamby@difi.no

Mobil: 91122747

Stokke, Victoria/ Partnere og leverandører (APL)  

E-post: victoria.stokke@difi.no

Mobil: 412 77 303

Sundholm, Elisabeth/ Partnere og leverandører (APL) Leverandørdialog, innobuild

E-post: elisabeth.sundholm@difi.no

Mobil: 920 68 711

Telefon: 22 45 11 84

Hagelien, Bente/ Prosess (APR) Seksjonsleder

E-post: bente.hagelien@difi.no

Mobil: 980 78 143

Telefon: 22 45 11 20

Amundsen, Trond G./ Prosess (APR) Jurist, regelverk og konkurransegjennomføring

E-post: trond.amundsen@difi.no

Mobil: 901 19 145

Telefon: 22 45 12 69

Blytt, Cecilie/ Prosess (APR)Bygg, anlegg og eiendom: prestasjonsinnkjøp (BVP), leie av eiendom, gjennomføringsmodeller, spesielt offentlig privat samarbeid

E-post: cecilie.blytt@difi.no

Mobil: 982 08 833

Delviken, Hans Olaf/ Prosess (APR) Bygg, anlegg og eiendom, anskaffelser generelt. Miljø, klima og innovasjon i anskaffelser. Livssykluskostnader. Gjennomføringsmodeller. Offentlig privat samarbeid

E-post: hans.olaf.delviken@difi.no

Mobil: 909 68 628

Hareide, Magne/ Prosess (APR) Bygg, anlegg og eiendom (BAE)
BALANSERTE anskaffelser gjennom dialog (BAD)

E-post: magne.hareide@difi.no

Mobil: 907 45 113

Kolderup, Ingrid Bjerke/ Prosess (APR) Jurist, offentlige anskaffelser; anskaffelsesprosess (planlegging, gjennomføring og oppfølgning av anskaffelser), miljø og samfunnsansvar, regelverk

E-post: ibk@difi.no

Mobil: 408 80 120

Telefon: 22 45 11 26

Lindberg, Charlotte/ Prosess (APR)Statens standardavtaler (SSA)

E-post: charlotte.lindberg@difi.no

Mobil: 90 60 228

Mortensen, Fredrik Rolf Young/ Prosess (APR) Anskaffelsesprosessen, kontraktsoppfølging, konsulenttjenester og tilbudsevaluering

E-post: FredrikRolfYoung.Mortensen@difi.no

Mobil: 908 56 704

Sellier, Dominique Edmond Henri/ Prosess (APR)  

E-post: D.Sellier@difi.no

Mobil: 940 54 520

Tryggestad, Jannicke Klepp/ Prosess (APR) 

(Permisjon)

Jurist, offentlige anskaffelser (regelverk, konkurransegjennomføring), bygg, anlegg og eiendom (BAE)

E-post: Jannicke.klepp.tryggestad@difi.no

Mobil: 411 47 254

Vestre, Mari/ Prosess (APR) Informatiker, IKT-anskaffelser, Statens standardavtale for smidig systemutvikling, Statens standardavtaler generelt.

E-post: mari.vestre@difi.no

Mobil: 994 02 262

Telefon: 22 45 12 66 

 Aass, Asle/ Prosess (APR) Offentlige anskaffelser (skytjenester, markedsplass, kontraktsoppfølging)

E-post: asle.aass@difi.no

Mobil: 922 89 396

Østgård, Kjetil/ Statens innkjøpssenter (ASI)Avdelingsdirektør

E-post: Kjetil.Ostgard@difi.no

Mobil: 932 27 659

Bottheim, Barbro/ Statens innkjøpssenter (ASI)Fagdirektør. Strategisk innkjøpsledelse, offentlige anskaffelser, innkjøp og avtaleforvaltning. Brukermedvirkning

E-post: Barbro.Bottheim@difi.no

Mobil: 905 88 357

Behrens, David/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, Innkjøp

E-post: David.Behrens@difi.no

Mobil: 415 46 531

Grønli, Margit Bersvendsen/ Statens innkjøpssenter (ASI) 

E-post: MargitBersvendsen.Gronli@difi.no

Mobil: 930 41 424

Hoti, Adrian/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp

E-post: Adrian.Hoti@difi.no

Mobil: 904 11 497

Patrick, Ken/ Statens innkjøpssenter (ASI) 

E-post: ken.patrick@difi.no

Mobil: 952 66 627

Torgersen, Henriette/ Statens innkjøpssenter (ASI) 

E-post: Henriette.Torgersen@difi.no

Mobil: 982 49 159

Østerholt, Morten Andreas/ Statens innkjøpssenter (ASI) Offentlige anskaffelser, innkjøp

E-post: MortenAndreas.Osterholt@difi.no

Mobil: 913 15 752

Deldette