Kontakt oss

Finn telefonnummer og e-postadresser til ansatte i Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

Publisert: 03. Apr 2014, Sist endret: 26. nov 2019

Før du kontakter oss kan du se om du finner svar på spørsmålet ditt under ofte stilte spørsmål og svar.

Om du er usikker på hvem du bør kontakte, send oss gjerne en e-post på ans@difi.no, så vil den bli sendt videre til rett person.

Navn/seksjon

 Funksjon/Ansvarsområder

Kontakt

Strømsnes, Dag/ STABAvdelingsdirektør

E-post: dag.stromsnes@difi.no

Mobil: 975 07 078

Telefon: 22 45 11 94

   
Lindberg, Kristine/ STABØkonomi, kompetansekoordinator

E-post: kristine.lindberg@difi.no

Mobil: 473 72 757

   
Sørby, Jorunn/ Kommunikasjonsavdelingen (KOM)Nettredaktør anskaffelser.no, nyhetsbrev anskaffelser.no

E-post: jorunn.sorby@difi.no

Mobil: 913 33 418

Hvardal, Anna Katrine Asprem/ Styring og kompetanse (ASK)Seksjonsleder

E-post: AnnaKatrineAsprem. Hvardal@difi.no 

Mobil:  454 61 182

Andersen, Mona S./ Styring og kompetanse (ASK)Mål og resultatstyring, kategoristyring, kostnadseffektivisering og anskaffelsesdata og -statistikk, anskaffelsesstrategi

E-post: mona.stormo.andersen@difi.no

Mobil: 948 73 960

Karstensen, Jonas/ Styring og kompetanse (ASK)Målstyring, målinger og beregninger innenfor klima og miljø. Grønne offentlige anskaffelser.»

E-post: jonas.karstensen@difi.no

Mobil: 934 41 796

Nordstrand, Birgit Enger/ Styring og kompetanse (ASK) Effektivisering

E-post: BirgitEnger.Nordstrand@difi.no

Mobil: 910 07 012

Strandhagen, Hege/ Styring og kompetanse (ASK)Spredningsaktiviteter og kommunikasjon, BAD, kompetanse koordinering, leverandører, avtaleforvaltning og KPIér

E-post: Hege.Strandhagen@difi.no

Mobil: 912 44 858

Hoddevik, André/ Teknologi og støtte (ATS)Seksjonsleder, generalsekretær OpenPEPPOL

E-post: andre.hoddevik@difi.no

Mobil: 913 97 587

Telefon: 22 45 11 64

Berg, Anna-Lis/ Teknologi og støtte (ATS)Driftskoordinator, internasjonalt samarbeid

E-post: anb@difi.no

Mobil: 957 74 947

Bergheim, Erlend, Klakegg/ Teknologi og støtte (ATS)Elektronisk handelsformat (EHF), betalingsinstruksjoner

E-post: erlend.klakegg.bergheim@difi.no

Mobil: 952 46 298

Engesæth, Vibeke/ Teknologi og støtte (ATS)Digital konkurransegjennomføring (KGV)

E-post: vme@difi.no

Mobil: 926 66 513

Telefon: 22 45 11 10

Killie, Paul Are, Angell/ Teknologi og støtte (ATS)Digital tjenesteutvikling

E-post: PaulAreAngell.Killie@difi.no

Mobil: 930 05 769

Frantzen, Anna / Teknologi og støtte (ATS)Dokumentasjonsforvaltning i anskaffelsesprosessen

E-post: anna.frantzen@difi.no

Mobil: 975 68 271

Kjølset, Hilde/ Teknologi og støtte (ATS)DOFFIN, eCertis, ESPD og eBevis

E-post: Hilde.Kjolset@difi.no

Mobil: 402 23 500

Mærøe, Jan André/ Teknologi og støtte (ATS)Elektronisk handelsformat (EHF)

E-post: jan.andre.maroe@difi.no

Mobil: 930 45 859

Sæther, Wenche Ludviksen/ Teknologi og støtte (ATS)Dynamisk innkjøpsordning (DPS) og eAuksjon

E-post: WencheLudviksen.Saether@difi.no

Mobil: 958 03 158

Mirza, Suleman/ Teknologi og støtte (ATS)Digital tjenesteutvikling

E-post: suleman.mirza@difi.no

Mobil: 476 15 532

Pedersen, KlausVilstrup/ Teknologi og støtte (ATS)PEPPOL eMeldingsnettverk, internasjonalt arbeid

E-post: klausvilstrup.pedersen@difi.no

Mobil: 970 81 554

Srisgantharajah, Jalini/ Teknologi og støtte (ATS)Elektronisk handelsformat (EHF)

E-post: jalini.srisgantharajah@difi.no

Mobil: 954 19 672

Thomassen, Gunnar Wessel/ Teknologi og støtte (ATS)Program for digitale anskaffelser

E-post: gunnarwessel.thomassen@difi.no

Mobil: 952 60 225

Vinje, Petter/ Teknologi og støtte (ATS)Prosessveiledning, Elektronisk handelsformat (EHF)

E-post: petter.vinje@difi.no

Mobil: 951 18 243

Wold, Camilla/ Teknologi og støtte (ATS)Kommunikasjon, spredningsaktiviteter

E-post: camilla.wold@difi.no

Mobil: 464 00 534

Aabol, Jens/ Teknologi og støtte (ATS)Elektronisk faktura, EHF faktura

E-post: jea@Difi.no

Mobil: 907 47 940

Holter-Sørensen, Marit/ Partnere og leverandører (APL)Seksjonsleder

E-post: marit.holter-sorensen@difi.no

Mobil: 920 98 197 

Telefon: 22 45 12 77 

Berg, Kjersti/ Partnere og leverandører (APL)Innovative offentlige anskaffelser

E-post: kjersti.berg@difi.no

Mobil: 982 90 242

Englund, Johan/ Partnere og leverandører (APL)Innovative offentlige anskaffelser

E-post: Johan.Englund@difi.no

Mobil: 938 24 553

Hoggen, Helene/ Partnere og leverandører (APL)Innovative anskaffelser og miljø

E-post: helene.hoggen@difi.no

Mobil: 415 04 078

Kihl, Christine/ Partnere og leverandører (APL)Klima og miljø

E-post: christine.kihl@difi.no

Mobil: 990 38 885

Nerby, Tonje/ Partnere og leverandører (APL) Klima og miljø

E-post: tonje.nerby@difi.no

Mobil: 468 98 165

Pettersen, Maren Grevstad/ Partnere og leverandører (APL) Sosialt ansvar

E-post: MarenGrevstad.Pettersen@difi.no

Mobil:  415 61 433

Schei, Odd Olaf/ Partnere og leverandører (APL) Transport, miljø

E-post: OddOlaf.Schei@difi.no

Mobil: 91122747

Sinnathamby, Sara Fossen/ Partnere og leverandører (APL)Klima og miljø

E-post: Sarah.FossenSinnathamby@difi.no

Mobil: 91122747

Stanley, Martin/ Partnere og leverandører (APL)Klima og miljø

E-post: martin.standley@difi.no

Mobil: 913 83 954

Stokke, Victoria/ Partnere og leverandører (APL) Klima og miljø

E-post: victoria.stokke@difi.no

Mobil: 412 77 303

Sundholm, Elisabeth/ Partnere og leverandører (APL) Leverandørdialog og Kriterieveiviser

E-post: elisabeth.sundholm@difi.no

Mobil: 920 68 711

Telefon: 22 45 11 84

Sandnes, Elisabeth/ Partnere og leverandører (APL)Hospitant, Klima og miljø

E-post: elisabeth.sandnes@difi.no

Mobil: 408 74 128

Hagelien, Bente/ Prosess (APR) Seksjonsleder

E-post: bente.hagelien@difi.no

Mobil: 980 78 143

Telefon: 22 45 11 20

Amundsen, Trond G./ Prosess (APR) Jurist, regelverk og konkurransegjennomføring

E-post: trond.amundsen@difi.no

Mobil: 901 19 145

Telefon: 22 45 12 69

Blytt, Cecilie/ Prosess (APR)Bygg, anlegg og eiendom: prestasjonsinnkjøp (BVP), leie av eiendom, gjennomføringsmodeller, spesielt offentlig privat samarbeid

E-post: cecilie.blytt@difi.no

Mobil: 982 08 833

Delviken, Hans Olaf/ Prosess (APR) Bygg, anlegg og eiendom, anskaffelser generelt. Miljø, klima og innovasjon i anskaffelser. Livssykluskostnader. Gjennomføringsmodeller. Offentlig privat samarbeid

E-post: hans.olaf.delviken@difi.no

Mobil: 909 68 628

Hareide, Magne/ Prosess (APR) 

Bygg, anlegg og eiendom (BAE), dialog og samhandling, best value procurement (BVP)

E-post: magne.hareide@difi.no

Mobil: 907 45 113

Jacobsen, Anne Cathrine/ Prosess (APR)Kst. seksjonsleder

E-post: AnneCathrine.Jacobsen@difi.no

Mobil: 473 37 353

Laake, Trygve Olavson/ Prosess (APR)Fagdirektør, jurist, anskaffelsesregelverk, EU/EØS, kvalitetssikring, tvistehåndtering

E-post: trygve.laake@difi.no

Mobil: 918 39 305

   
Kolderup, Ingrid Bjerke/ Prosess (APR) Jurist, offentlige anskaffelser; anskaffelsesprosess (planlegging, gjennomføring og oppfølgning av anskaffelser), miljø og samfunnsansvar, regelverk

E-post: ibk@difi.no

Mobil: 408 80 120

 

Lindberg, Charlotte/ Prosess (APR)Statens standardavtaler (SSA)

E-post: charlotte.lindberg@difi.no

Mobil: 90 60 228

Lund, Cathrine/ Prosess (APR)Jurist, anskaffelsesprosessen, ESPD

E-post: cathrine.lund@difi.no

Mobil: 93262920

Mortensen, Fredrik Rolf Young/ Prosess (APR) Anskaffelsesprosessen, kontraktsoppfølging, konsulenttjenester og tilbudsevaluering

E-post: frm@difi.no

Mobil: 908 56 704

Ramsnes, Ellen Kristoffesen/ Prosess (APR) Bygg og annleg, miljø

E-post: ellenkristoffesen.ramnes@difi.no

Mobil: 452 53 926

Reknes, Håvard/ Prosess (APR) IKT-anskaffelser, kjøp av skytjenester 
Sellier, Dominique Edmond Henri/ Prosess (APR) Miljø, LCC og bygg

E-post: D.Sellier@difi.no

Mobil: 940 54 520

Vestre, Mari/ Prosess (APR) Informatiker, IKT-anskaffelser, Statens standardavtale for smidig systemutvikling, Statens standardavtaler generelt.

E-post: mari.vestre@difi.no

Mobil: 994 02 262

Telefon: 22 45 12 66 

 Aass, Asle/ Prosess (APR) Offentlige anskaffelser. Veiledning om skytjenester, markedsplass for skytjenester, kontraktsoppfølging

E-post: asle.aass@difi.no

Mobil: 922 89 396

Østgård, Kjetil/ Statens innkjøpssenter (ASI)Avdelingsdirektør

E-post: Kjetil.Ostgard@difi.no

Mobil: 932 27 659

Bottheim, Barbro/ Statens innkjøpssenter (ASI)Fagdirektør. Strategisk innkjøpsledelse, offentlige anskaffelser, innkjøp, avtaleforvaltning, brukermedvirkning

E-post: Barbro.Bottheim@difi.no

Mobil: 905 88 357

Behrens, David/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, analyse

E-post: David.Behrens@difi.no

Mobil: 415 46 531

Grønli, Margit Bersvendsen/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, analyse, kategoristyring, brukermedvirkning

E-post: MargitBersvendsen.Gronli@difi.no

Mobil: 930 41 424

Hoti, Adrian/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, kontraktsoppfølging IKT-anskaffelser

E-post: Adrian.Hoti@difi.no

Mobil: 904 11 497

Iversen, Jørgen/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, IKT-anskaffelser sky-tjenester

E-post: jorgen.oddvar.iversen@difi.no

Mobil: 959 31 801

Kahrik, Kristin/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, kontraktsforvaltning, kommunikasjon

E-post: kristin.kahrik@difi.no

Mobil: 988 68 987

Larsen, Yngvar Loen, / Statens innkjøpssenter (ASI)Jurist, offentlige anskaffelser, innkjøp, kontraktsforvaltning

E-post: yngvarloen.larsen@difi.no

Mobil: 950 41 740

Patrick, Ken/ Statens innkjøpssenter (ASI)Offentlige anskaffelser, innkjøp, analyse, kategoristyring, brukermedvirkning, kontraktsoppfølging IKT-anskaffelser

E-post: ken.patrick@difi.no

Mobil: 952 66 627

Torgersen, Henriette/ Statens innkjøpssenter (ASI)Jurist, offentlige anskaffelser, innkjøp, kontraktsforvaltning

E-post: Henriette.Torgersen@difi.no

Mobil: 982 49 159

Deldette