Innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget.

Publisert: 30. Jan 2019, Sist endret: 05. Mar 2020

 Innkjøpsledere i offentlig sektor har ofte sammenfallende behov og utfordringer. De har meldt behov for en felles møteplass for å utveksle erfaringer på ulike områder. 

Nedenfor finner du eksempel på aktuelle temaer, oversikt over fremtidige møter og presentasjoner fra tidligere møter.

Aktuelle temaer

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering

Innkjøpsledernettverket møtes 2–4 ganger i året.

Planlagte møter i 2020:

Mer detaljert beskrivelse av møtene kommer på Digdirs kurssider for påmelding. Følg lenkene nedenfor.

Planlagte møter

16.april: Organisering av anskaffelsesfunksjon - presentasjon og bruk av nytt verktøy for analyse av organsering i egen virksomhet. I tillegg vil vi presentere mentorordning til dere innkjøpsledere og kompetansetilbud til deres toppledelse. Blir dere med? Meld deg på her!

1o.juni: Analyser og gode beslutningsgrunnlag - hva skal til for å oppnå lederforankring og hvem er du som innkjøpsleder? Refleksjon over egen rolle. Meld deg på her! 

10.september: Organisering av kategoristyring og kontraktsoppfølging - hva skal til for effektiv gevinstrealisering i din virksomhet og hvordan skal du bruke din posisjon som leder? Refleksjon over egen lederrolle. Meld deg på her!

10.desember: Verktøy og virkemidler for å ivareta miljø ved offentlige anskaffelser. Hvordan kan du som innkjøpsleder legge til rette for at virksomheten tar miljøansvar? Meld deg på her! 

Presentasjoner fra tidligere møter

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*