Balanserte anskaffelser

Målet med kursserien om balanserte anskaffelser er å etablere en felles læringsarena der deltakerne blir tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog i anskaffelser og får økt kompetanse om anskaffelsesregelverket.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 09. okt 2018

Hva er balanserte anskaffelser?

Difi har laget en kursmodell der oppdragsgivere møter bransjen gjennom dialog for mer balanserte anskaffelser i offentlig sektor. Både innkjøper og leverandør skal bli tryggere på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen, samt øke kompetansen om anskaffelsesregelverket.

Kurset finner sted i Oslo og er gratis.

Kurset legger til rette for:

  • Forbedret konkurransestrategi som gir en mer effektiv anskaffelsesprosess og riktig valg av prosedyre

  • Bedre oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

  • Bedre behovsdekning og større gevinstrealisering

  • Større deltagelse i konkurransene

  • Reduserte kostnader for alle involverte parter

  • Best mulig rutiner for evaluering underveis og i kontraktsoppfølgingen

  • Å skape beste praksis

  • Standardisere status- og oppfølgingsmøter for å heve kvaliteten og redusere tidsforbruket

Du vil også få en innføring i Difis egne veiledninger og malverk for offentlige anskaffelser – både for oppdragsgivere og leverandører.

I kurset ser vi på markedsdialog, utarbeidelse av konkurransestrategi og konkurranse- og kontraktsgjennomføring. Kurset legger opp til aktive bidrag hvor deltakerne gjør noe arbeid i forkant og mellom kurssamlingene.

Kurset er praktisk: Vi gjennomfører dialogaktiviteter for faktiske anskaffelser. Oppdragsgivere som deltar, oppfordres til å starte opp en anskaffelsesprosess som benyttes inn i kurset med utlysning etter samling 2.

Effekt

Balanserte anskaffelser er et kurs med fokus på dialogmulighetene anskaffelsesregelverket åpner for.

Kursinnhold

Oppdragsgivere som deltar på kurset oppfordres til å starte opp en anskaffelsesprosess som benyttes inn i kurset med utlysning etter samling 2. Det er også mulig å bruke en tidligere, fremtidig, eller tenkt anskaffelse. Vi jobber aktivt med anskaffelsesdokumentene gjennom hele kurset, med særlig vekt på å forbedre dem gjennom erfaringsutveksling og dialog.

Samling 1: Avklare behov og forberede anskaffelser

Teoretisk innhold for oppdragsgivere: kontraktsstrategi, anskaffelsesregelverket, strategisk forankring av anskaffelser, spesifikasjoner og evaluering, digitalisering, teknikker for bedre behovsbeskrivelse

Teoretisk innhold for leverandører: strategisk salgsarbeid, anskaffelsesregelverket, formulere innspill til krav, kriterier og kontraktsvilkår, teknikker for bedre behovsbeskrivelse

Dialog og gruppearbeid: markedssituasjon, faglige trender og innovasjon, utforming av kontrakt og evalueringsmodell

Samling 2: Forberedelse til konkurransegjennomføring

Teoretisk innhold for oppdragsgivere: teknikker for leverandørdialog, verktøy for tildelingskriterier, evaluering og måling av effektkostnad, balanserte kontraktsvilkår, digitalisering, sosialt ansvar, klima og miljø

Teoretisk innhold for leverandører: teknikker for dialog med potensielle kunder, hvordan gi innspill på tildelingskriterier, kontraktsvilkår

Dialog og gruppearbeid: hvordan sikre behovsdekning og bred konkurranse, praktisk trening i dialogmøter mellom leverandør og oppdragsgiver

Samling 3: Kontraktsoppfølging

Teoretisk innhold for oppdragsgivere: oppfølging av målsetninger og strategiske krav, dialog i kontraktsoppfølging, læring i organisasjonen, digital kontraktsoppfølging

Teoretisk innhold for leverandører: leverandørdialog og markedsdialog, oppfølging av krav og kriterier, læring i organisasjonen

Dialog og gruppearbeid: implementering, etablere gode samarbeidsrutiner, prosedyrer for avvik, endringer og oppfølging, evaluering av kontraktsoppfølgingssystem

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*