Standardiseringsprosjekt i regi av EU

Standardiseringsarbeid i regi av EU der Difi deltek.

Publisert: 03. Feb 2014, Sist endret: 13. nov 2018

EU har stort fokus på at handel skal skje på ein enkel måte mellom medlemslanda. Dei har fokus på at standardisering av elektroniske prosessar og format er eit verkemiddel for å byggje ned tersklane for ein open marknad.

Difi er engasjert i mange standardiseringsprosjekt i regi av EU. Difi, gjennom Avdeling for offentlege innkjøp, har delteke og deltek tungt inn i følgjande prosjekt: 

  • PEPPOL
  • OpenPEPPOL
  • CEN BII (avslutta)
  • CEN/TC 440 (anskaffingsprosessen)
  • CEN/TC 434 (europeisk elektronisk faktura norm)
  • eSENS

EHF-formatet er kompatibelt med det europeiske formatet BIS frå OpenPEPPOL. EHF brukast nasjonalt og BIS brukast mot europeiske aktørar.

For å sende/motta/utveksle meldingar elektronisk med verksemder utanfor Noreg, må du nytte formatet BIS som administrerast av OpenPEPPOL

Meir teknisk informasjon om EHF og BIS formatet

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*